Korenistý sprej na medvede vs. strelná zbraň

V diskusii sa už dlhšie rozoberá, či je účinnejší korenistý sprej na medvede alebo zbraň. Zástancovia spreju tvrdia, že funguje, zatiaľ čo tí, ktorí siahajú po zbraniach, veria, že na zastavenie medveďa je potrebná puška alebo pištoľ. Koluje veľa vtipov, že sprej medveďa len viac naštve a poskytne mu korenie a horúcu omáčku zo spreja na dochutenie jeho večere. Alebo netreba robiť nič, medveď sa o všetko postará sám. Čísla však hovoria jasnou rečou. Ktorá možnosť je lepšia a účinnejšia?

Štúdia od Toma S. Smitha, Stephena Herrera, Terryho D. Debruyna a Jamesa M. Wildera ukazuje, že sprej proti medveďom je v každom ohľade víťazom. Nemáme nič proti zbraniam ani lovu, no ako lovci veríme v ochranu prírody. Nevidíme dôvod na zabitie medveďa v sebaobrane, keď máme k dispozícii lepšie nástroje. Ako lovci musíme robiť svoje maximum pre ochranu našeho dedičstva a vyvarovať sa negatívnym následkom, ktoré používanie zbraní na obranu proti medveďom môžu mať.


Výsledky štúdie uskutočnenej na Aljaške vyššie uvedeným tímom

Incidenty so sprejom proti medveďom, v ktorých bolo zapojených 175 osôb, mali za následok 3 zranenia, ktoré boli všetky mierne (menej ako 2%). Incidenty so strelnými zbraňami, kde bolo zapojených 478 osôb, mali za následok 17 úmrtí (15%), 25 ťažkých zranení (22%), 42 zranení strednej závažnosti (37%), 29 miernych zranení (26%) a celkovo 113 zranení (24%).

Zo 71 prípadov, keď osoby použili korenistý sprej na medvede na svoju obranu, 14% (10 z 71) používateľov uviedlo, že sprej mal negatívne vedľajšie účinky na nich samých, od mierneho podráždenia (11%, 8 z 71) až po takmer úplnú nehybnosť (3%, 2 z 71). V 100 prípadoch použitia strelnej zbrane boli identifikované príčiny zlyhania zbrane, pri ktorých používatelia hlásili mechanické alebo fyzické problémy s použitím zbrane, vrátane nedostatočného času na jej použitie (32%), nemožnosti použitia zbrane v danej situácii (21%), mechanických problémov (11%), nedostatočnej ráže / nedostatok nábojov (9%), vzdialenosti od medveďa (8%), chyby pri mierení (6%).

V konfliktoch s korenistým sprejom na medvede nedošlo k zraneniam medveďov, avšak v incidentoch so strelnými zbraňami bolo zranených 23 medveďov a 176 bolo usmrtených.

agresívny medveď hnedý

Ilustračná foto: Pixabay.com

Strelná zbraň vs. korenistý sprej na medvede

V prípade útoku medveďa je korenistý sprej na medvede jednoduchší na použitie. Zameriavanie nie je veľký problém, ako pri strelnej zbrani (aj vďaka širokému rozsahu aerosolu spreja) a nespoliehate sa na náboj, ktorý musí medveďa zastaviť tým, že ho zasiahne do kritického miesta. Aj keď sa to stane, niekedy môže medveď aj napriek tomu pokračovať v útoku, ak neumrie okamžite. To môže dokonca hrať proti používateľovi zbrane, pretože teraz máte zraneného medveďa a to môže zintenzívniť jeho útok.

S korenistým sprejom nezastavujete medveďa bolesťou. Môžete si myslieť, že áno, pretože sprej je veľmi bolestivý, ale v skutočnosti odnímate medveďovi zmysly. Jeho zrak je oslabený, ale ešte dôležitejšie je, že mu sprej odoberá dych a zmysel pre čuch. Každý, kto bol niekedy zasiahnutý sprejom s efektom hmly vie, ako ťažké je dýchať po zasiahnutí. Môže to byť veľmi desivé. Medveď nebude mať žiadnu predstavu, čo sa deje, a to zmení jeho správanie, ktoré preukazoval pred tým, než bol zasiahnutý sprejom.

Na záver

Ako sme už spomínali, táto téma má rozdielne názory a nie každý zdieľa podobné stanovisko. Tento článok predstavuje názor autora a nie je záväznou radou, čo je lepšie a čo nie pre kritickú situáciu ako je stret s medveďom. Hoci čísla z iných krajín hovoria jasne v prospech spreja na medvede, každý si musí k tejto téme urobiť svoj vlastný úsudok.