Medveď na ceste medzi Varínom a Nezbudskou Lúčkou pri Žiline

Informáciu o pohybe medveďa pri obývaných častiach uverejnil užívateľ na sociálnej sieti v skupine Dopravný servis – okres Žilina, medveďa sa mu podarilo zachytiť na kameru v aute. Šelma bola spozorovaná 14. augusta na ceste tretej triedy III/2073 medzi obcami Varín a obcou Nezbudská Lúčka, kde sa nachádza viacero rodinných domov. Podľa informácií obyvateľov vídať medveďa v okolí Nezbudskej Lúčky pri Žiline už niekoľko dní, objavil sa aj na miestnom ihrisku, ktoré sa nachádza na začiatku obce smerom od Varína a v blízkosti železničnej stanice Nezbudská Lúčka – Strečno.

Video: Facebook Dopravný servis – okres Žilina


V lokalite sa často pohybujú chodci a cyklisti, opatrnosť v tejto súvislosti na mieste. V okolí spomínaných obcí videli medvede tohto roku už viac krát. Starosta Nezbudskej Lúčky kontaktoval v tejto súvislosti Zásahový tím ŠOP SR s cieľom riešenia situácie. „Ideme si pozrieť to miesto, ktoré navštevuje, potom budeme vykonávať hliadkovaciu činnosť a pokúsime sa ho odtiaľ odplašiť, aby tam nenašiel miesta mladým. Ak by to neúčinkovalo, potom dávame žiadosť na elimináciu takýchto jedincov,“ dodal člen Zásahového tímu. V okolí Nezbudskej Lúčky a Varína evidujú viacero problémových medveďov.

Pri obývaných častiach obce Varín zaznamenali pohyb medveďa aj v polovici júla, upozornenie uverejnila obec spolu so Správou Národného parku Malá Fatra. Medveď sa opakovane pohyboval v okolí rieky Varínka a v lokalite ulíc Pod Vajánkom, Hlboké, Krivánska, Kpt. Ladislava Pfliegla, Juraja Jánošíka a medveďa tiež videli v okolí autokempingu pri Varíne.

Ešte koncom apríla zazreli medvedicu s troma mláďatami nad obcou Varín, rodinku medveďov podarilo zaznamenať na video, ktoré nájdete v tomto článku. Pravdepodobne na rovnakú medvedicu upozorňovala aj susedná obec Krasňany, kde sa medvede podarilo zachytiť na fotopascu.

Viac aktualít nájdete v kategórii Medvede na Slovensku alebo na mape výskytu medveďa, ktorá vám poskytne lepší prehľad, v ktorých častiach Slovenska hlásili pohyb medveďa v blízkosti ľudských obydlí najčastejšie.