Medveď na cyklotrase v meste Svit

Upozornenie na medveďa uverejnilo mesto Svit, ktoré sa nachádza neďaleko Popradu, na svojej stránke na sociálnej sieti – šelma sa pohybovala po cyklistickom chodníku v pondelok 22. apríla v poobedňajších hodinách, približne o 16:00 popri rieke Poprad v lokalite pri skokanských mostíkoch (Svitpack) smerom na západ.

Mesto vyzýva obyvateľov a návštevníkov k zvýšenej opatrnosti, najmä cyklistov, ktorí využívajú túto trasu v blízkosti lesa. O pohybe medveďa bol informovaný Zásahový tím ŠOP SR v Poprade, v lokalite budú zvýšené hliadky mestskej polície. Obyvatelia môžu v prípade zahliadnutia medveďa kontaktovať políciu na čísle 158.


Medveď v meste Svit na cyklotrase pri lese

Foto: Facebook Mesto Svit

Vzhľadom na možný výskyt medveďa v intraviláne mesto prosí obyvateľov o zodpovedné nakladanie s odpadom, nakoľko ľahko prístupný komunálny a bioodpad obsahujúci zvyšky jedla predstavuje pre medveďa jednoduchý zdroj potravy.

Aktuálne informácie nájdete aj naďalej na našom blogu v kategórii Medvede na Slovensku, lepší prehľad o udalostiach a hláseniach o výskyte medveďov vám poskytne naša pravidelne aktualizovaná mapa, na ktorej nájdete zaznamenané udalosti aj z roku 2023.