Medveď v okolí obcí Glabušovce, Olováry a Zombor pri hraniciach s Maďarskom

Upozornenie pre obyvateľov južnej časti okresu Veľký Krtíš, pohyb medveďa zaregistrovali v katastrálnom území obce Glabušovce, ktorá sa nachádza len pár kilometrov od hraníc s Maďarskom v oblasti, kde sa nenachádza husto zalesnené územie. Medveďa sa podarilo zachytiť na video, podľa dostupných informácií na šelmu upozornilo miestne poľovné združenie na sociálnej sieti 18. augusta.

Medveďa v katastri obce videli v ranných hodinách v lokalite Proletár smerom nad vodojem, lokalita sa nachádza necelý kilometer od obývaných častí obce. Obyvateľov a návštevníkov tejto oblasti žiadajú o zvýšenú ostražitosť pri pohybe a prechádzkach mimo intravilánu obce, opatrnosť by mali zvýšiť aj obyvatelia okolitých obcí Olováry a Zombor, ktoré sú od miesta pozorovania medveďa vzdialené približne 2 kilometre.


Video: Tomáš Haško

Medvede v tejto časti Slovenska nevídať pravidelne, no tento mesiac nejde z oblasti okresu Veľký Krtíš o prvý prípad a upozornenie. Obvodná poľovnícka komora upozorňovala na pohyb šelmy aj 8. augusta, medveďa videli medzi Veľkým Krtíšom a obcou Modrý Kameň v lokalite Dúbrava pri vinohradoch, smerom na mesto Lučenec.

Viac aktualít o medveďoch nájdete na našom blogu alebo na interaktívnej mape výskytu medveďa, ktorá vám poskytne lepší prehľad o lokalitách, v ktorých najčastejšie upozorňovali na prítomnosť šelmy v blízkosti ľudských obydlí a obcí.