Medvede na mestskom cintoríne v Ružomberku

Minulý týždeň došlo na Mestskom cintoríne v Ružomberku k vandalizmu, pričom boli poškodené svietniky, kvety rozmetané a dekorácie zničené. Mestská polícia posilnila svoje hliadky na mieste, keďže sa pôvodne predpokladalo, že za týmto činom stoja vandalovia.

Primátor mesta Ružomberok na svojom profile na sociálnej sieti informoval, že chaos na cintoríne je v skutočnosti spôsobený viacerými medveďmi, ktorých zaznamenali v areáli a jeho okolí. Na cintoríne narátali viac ako 200 rozbitých svietnikov. V nedeľu 4. júna na miesto privolali Zásahový tím pre medveďa hnedého „Západ“, ktorý túto situáciu aktuálne rieši spoločne s vedením mesta a správcom cintorína – Technickými službami Ružomberok.


Zásahový tím na základe obhliadky miesta potvrdil, že škody boli spôsobené medveďom. Na cintoríne sa nachádzali pobytové znaky medveďa – trus, stopy a odtlačky zubov na plastových obaloch sviečok. Počas hliadkovacej činnosti členovia zásahového tímu spozorovali medveďa približne v čase o 21:25 v zadnej časti cintorína, ktorého dva krát plašili akustickou formou za použitia plynovej pištole. V čase 23:20 na cintoríne v Ružomberku zaregistrovali ďalšie 3 jedince medveďa – medvedicu a dve mláďatá.

Dokiaľ sa situácia neupokojí, je potrebné prijať niekoľko opatrení a mesto žiada občanov, aby ich z dôvodu bezpečnosti dodržiavali. Mestský cintorín, ktorý bol doteraz prístupný nepretržite, bude vo večerných hodinách od 19:00 do 8:00 uzatvorený. Aktivita hliadok Mestskej polície Ružomberok bude v okolí posilnená.

Medveďov priťahujú k hrobom sviece, preto žiadame návštevníkov cintorína, aby ich do odvolania nepoužívali. V prípade, že to nie je absolútne nevyhnutné, prosíme obmedzte návštevu cintorína vo večerných hodinách.