Medvedia populácia na Poľane sa odhaduje na približne 300 jedincov

Veľké šelmy prekročili svoju bežnú mieru plachosti. Riaditeľka Správy Chránenej krajinnej oblasti Poľana, Vladimíra Fabriciusová, uviedla, že očakáva veľký nárast populácie medveďov aj v tomto roku, pretože zima bola mierna a predpokladá sa nižšia úmrtnosť. V snahe monitorovať situáciu na Poľane, poľovné združenia požiadali o povolenie umiestniť fotopasce na viacerých miestach. Cieľom je získať informácie o aktivite medveďov v tejto oblasti.

Riaditeľka Chránenej krajinnej oblasti tiež zdôraznila, že nedávne správanie medveďov je nezvyčajné a indikuje zmenu v ich správaní a migrácii. Medvedice a samce sa približujú k ľudským obydliam, čo je neobvyklé. Na niektorých miestach boli pozorované medvedice s mláďatami aj samce, čo je neobvyklá situácia, pretože samce môžu byť nebezpečné pre mláďatá.


Poukázala na dôležitosť regulácie počtu medveďov, ktorá bola na Slovensku dlhodobo zanedbaná. Okrem toho, klimatické zmeny sa prejavujú aj na Poľane, kde narastá nutričná hodnota prírodných porastov a drevín, ktoré sú prirodzeným zdrojom potravy pre medvede. Tieto faktory prispievajú k prežívaniu populácie bez prirodzených nepriateľov.

Je dôležité zdôrazniť, že situácia na Poľane sa nedá porovnávať s inými pohoriami, ako sú Nízke Tatry, Malá a Veľká Fatra. Každé z týchto území má svoje vlastné charakteristiky vzhľadom na geologické podložie a ekosystém. Poľana nemá turistické centrá, čo predstavuje problém pri regulácii populácie medveďov. Zver sa tak prekonala svoju prirodzenú plachosť a jej početnosť na Poľane je stále rastúca.