Medvedica s dvoma mláďatami vo Veľkej Lomnici

Upozornenie na medvede, ktoré sa pohybujú v intraviláne obce Veľká Lomnica -obec leží v okrese Kežmarok v Prešovskom kraji. Na opakovaný výskyt medvedice spolu s jej dvoma mláďatami upozornila obec na svojej stránke na sociálnej sieti 9. októbra, skupina medveďov sa vo večerných hodinách pohybovala blízko obývanej časti, pričom ich na miesto pravdepodobne prilákal nezabezpečený odpad, ako je možné vidieť na videu.

Obec v tejto súvislosti žiada obyvateľov a návštevníkov o zvýšenú ostražitosť pri pohybe v uvedených oblastiach a rovnako tak o zabezpečenie odpadu, ktorý môže medvede lákať – obyvateľov vyzývajú, aby nenechávali odpad voľne prístupný pred svojimi domami a chatami.


Video: Facebook Obec Veľká Lomnica

O pohybe medveďov v intraviláne Veľkej Lomnice bol informovaný Zásahový tím ŠOP SR s cieľom riešenia situácie, ktorý môžu občania kontaktovať na telefónnom čísle +421 903 201 978 (pôsobnosť Sever) v prípade, ak zazrú medvede blízko zastavaných území. Poskytnúť môžu tiež fotografie a videozáznamy pre lepšiu identifikáciu jedincov a lokality.

V obci Veľká Lomnica nejde za posledné mesiace o prvé upozornenie, šelmy vídať blízko obývaných častí obce opakovane. Medvedica s mláďatami sa pohybuje na uliciach Severná, Golfová, Športová, Pod Lesom a na ulici Na kopci – ide o oblasti v hornej časti obce, v ktorej sa nachádzajú viaceré ubytovacie, rekreačné zariadenia a golfové ihrisko.

Viac aktuálnych informácii o medveďoch na Slovensku nájdete v tejto kategórii, pre lepší prehľad o lokalitách, kde upozorňujú na medvede najčastejšie sa môžete pozrieť na našu mapu medveďov, na ktorej nájdete upozornenia a tiež útoky z roku 2023.