Medvedica s mláďatami pri domoch v Trenčianskom Jastrabí a obci Dubodiel

Počas uplynulého víkendu a tiež v pondelok 22. apríla bol pri obci Trenčianske Jastrabie neďaleko mesta Trenčín zaznamenaný pohyb viacerých medveďov. Šelmy sa podľa starostu pohybujú v oblasti už dlhšie aj pri susednej obci Dubodiel, za poslednou ulicou vpravo na poli a v lese.

Obec občanov upozorňuje na medvedicu s dvoma mláďatami, ktorá sa pohybovala v Trenčianskom Jastrabí pri zástavbe rodinných domov. Obyvateľov prosia o zvýšenie ostražitosti pri pohybe a turistike v okolitých častiach. O situácii bol informovaný Zásahový tím ŠOP SR, lokalita bude monitorovaná aj vzhľadom na blížiacu sa medvediu ruju, počas ktorej výrazne narastá rizitko stretu s človekom.


Aktuálne informácie nájdete aj naďalej na našom blogu v kategórii Medvede na Slovensku, lepší prehľad o udalostiach a hláseniach o výskyte medveďov vám poskytne naša pravidelne aktualizovaná mapa, na ktorej nájdete zaznamenané udalosti aj z roku 2023.