Medvedica s mláďatami pri meste Žiar nad Hronom

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom upozorňuje obyvateľov mesta na pohyb medvedice s mláďatami v lokalitách blízko obývaných častí – v okolí Šibeničného vrchu a na Slnečnej stráni v blízkosti Partizánskej ulice, ktorá sa nachádza neďaleko rieky Hron. V lokalite Slnečné stráne boli tiež hlásené škody na včelstvách. Informáciu o pohybe medvedice uverejnilo mesto Žiar nad Hronom na svojej stránke na sociálnej sieti v piatok 26. apríla.

Mesto žiada obyvateľov a návštevníkov o zvýšenie opatrnosti, medvedica sa môže pohybovať aj v blízkosti okolitých obcí Lutila a Stará Kremnička, ktoré sú od uvedených lokalít vzdialené len pár kilometrov. Ochranári dodávajú, že vodiaca medvedica predstavuje pre človeka pri blízkom a náhodnom stretnutí na krátku vzdialenosť z dôvodu ochrany mláďat vysokú mieru rizika útoku.


O pohybe medveďov blízko intravilánu mesta bol informovaný Zásahový tím ŠOP SR, ktorý smeruje na miesto. V uvedených oblastiach budú nainštalované fotopasce, ktoré budú pohyb medveďov monitorovať, zároveň budú osadené informačné tabule s bezpečnostnými radami, ako sa chovať na území s výskytom medveďa.

Aktuálne informácie nájdete aj naďalej na našom blogu v kategórii Medvede na Slovensku, lepší prehľad o udalostiach a hláseniach o výskyte medveďov vám poskytne naša pravidelne aktualizovaná mapa, na ktorej nájdete zaznamenané udalosti aj z roku 2023.