Medvedica s troma mláďatami medzi obcou Valaská Belá a Zliechov

Na sociálnej sieti sa 23. apríla objavila fotografia, ktorá zachytáva skupinu štyroch medveďov v lokalite Slávikovej doliny, ktorá sa nachádza medzi obcou Valaská Belá v okrese Prievidza a obcou Zliechov v okrese Ilava. Medvedica sa spolu s jej troma minuloročnými mláďatami pohybovala v lokalite zvanej Čerenkové – oblasť sa nachádza približne 4 kilometre od oboch obcí, mimo intravilánu, v husto zalesnenej oblasti.

Návštevníci a turisti by preto pri pohybe v tejto oblasti mali dbať na zvýšenú ostražitosť, všímať si pobytové znaky medveďa, upozorniť na svoju prítomnosť, vyhýbať sa hustým a neprehľadným porastom.


Medvedica s troma mláďatami medzi obcami Valaská Belá a Zliechov v lese
Medvedica s troma mláďatami v Slávikovej doline medzi obcou Zliechov a Valaská Belá

Foto: Facebook Marek N.

Aktuálne informácie nájdete aj naďalej na našom blogu v kategórii Medvede na Slovensku, lepší prehľad o udalostiach a hláseniach o výskyte medveďov vám poskytne naša pravidelne aktualizovaná mapa, na ktorej nájdete zaznamenané udalosti aj z roku 2023.