Medvedica s troma mláďatami v katastri obce Kunerad pri Rajeckých Tepliciach

Obec Kunerad upozorňuje na pravidelný výskyt medveďa v oblasti katastrálneho územia obce, konkrétne ide o oblasti Kunerad-Jedľoviny, Jabrané a Skalná. Pohyb šelmy sa nevylučuje ani v iných susedných lokalitách. V oblasti sa pohybuje medvedica s troma mláďatami, podľa informácií prejavuje agresívne správanie a v oblasti jej pohyb registrujú pravidelne. Spomínané oblasti sa však nachádzajú mimo zastavaného územia vo Svitačovej doline.

Upozornenie uverejnila obec 14. júla na svojej oficiálnej stránke a tiež na sociálnej sieti na základe informácií od Poľovníckej spoločnosti Brezie Kunerad. Obec upresnila, že na riešenie situácie nemá kompetencie, považuje však za správne informovať obyvateľov a návštevníkov, aby dbali na zvýšenú ostražitosť pri pohybe v uvedených lokalitách, aby sa minimalizoval možný stret človeka s touto šelmou.