Mierna zima prebúdza medvede

Medvede opúšťajú zimné brlohy a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) preto vyzýva na zvýšenú opatrnosť pri návšteve lesa. Ak terén nie je dostatočne prehľadný, odporúča sa obozretnosť a ohlasovanie sa polohlasným rozprávaním, pískaním alebo zakašľaním. Hlad spôsobuje nervozitu medveďov, po prebudení sa potrebujú nasýtiť a vyhľadávajú uhynutú zver alebo odpadky, pretože zdroje rastlinnej potravy sú v tomto období ešte chudobné.

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) varuje pred nebezpečenstvom kolízií s karpatskými šelmami, najmä s medveďom, ktoré sa môžu vyskytnúť pri návšteve lesov. Rezort vydáva pravidelne zoznam obcí, v ktorých avizuje riziko kolízií s karpatskými šelmami v ich prírodnom prostredí. MŽP SR chystá pre tieto oblasti program informovanosti a vzdelávania.


Tiež upozorňuje na potrebu zodpovedného správania sa občanov, no zároveň podporuje informovanosť verejnosti a osvetu v oblastiach s výskytom medveďov. Rezort tiež financuje ochranu odpadu a špeciálne spreje proti medveďom.

Rozdielne nadmorské výšky a teplotné rozdiely sú podľa expertov rozhodujúcim faktorom prebúdzania medveďov, no každý jedinec má individuálne životné prejavy. Niektoré medvede môžu zaľahnúť na kratší čas ako ostatné, no všeobecne platí, že medveď počas zimného spánku spotrebúva tukové zásoby a po prebudení potrebuje nasýtiť. Medvedice sa zdržujú v blízkosti brlohov, kde chránia svoje mláďatá.