Obec Lazy pod Makytou upozorňuje na medveďa v intraviláne

Obec Lazy pod Makytou, ktorá sa nachádza v okrese Púchov pri hraniciach s Českou republikou, upozorňuje obyvateľov na výskyt medveďa, ktorého pohyb bol zaznamenaný v intraviláne. Šelma sa pohybovala v zastavanom území obce v časti Horná Dubková v stredu 8. mája vo večerných hodinách.

Obec v tejto súvislosti žiada obyvateľov o zvýšenie opatrnosti, občania môžu v prípade spozorovania medveďa v alebo blízko obývaných častí kontaktovať obecný úrad alebo Zásahový tím ŠOP SR s pôsobnosťou Západ na čísle +421 910 658 615. Obyvateľov tiež žiadajú o zodpovedné nakladanie s odpadom, najmä potravinami, ktoré by mohli medveďa do obývaných častí obce lákať aj naďalej.


Aktuálne informácie nájdete aj naďalej na našom blogu v kategórii Medvede na Slovensku, lepší prehľad o udalostiach a hláseniach o výskyte medveďov vám poskytne naša pravidelne aktualizovaná mapa, na ktorej nájdete zaznamenané udalosti aj z roku 2023.