Opakovaný pohyb medveďa v intraviláne Veľkej Lomnice

Podtatranská obec Veľká Lomnica, ktorá leží v okrese Kežmarok, upozorňuje na opakovaný výskyt medveďa hnedého priamo v zastavanom území obce. Medveď sa v intraviláne pohyboval vo štvrtok 2. mája na ulici Golfová v severnej časti, obec vyzýva obyvateľov a návštevníkov o zvýšenie ostražitosti a žiada ich, aby nádoby na odpad nenechávali voľne prístupné pred svojimi domami a chatami.

Na pohybe medveďa bol informovaný Okresný úrad v Kežmarku a Zásahový tím ŠOP SR s pôsobnosťou Sever, ktorý bude situáciu naďalej monitorovať. Zároveň žiadajú o poskytnutie záznamov od obyvateľov, ktorým sa medveďa podarilo zachytiť na video alebo fotografie, aby bolo možné presne identifikovať pohyb, lokality a teritórium pohybu jedinca. Upozornenie uverejnila obec na svojej oficiálnej stránke.


Lepší prehľad o lokalitách, kde na ne upozorňovali najčastejšie, vám poskytne mapa hlásení výskytu medveďa, na ktorej nájdete zaznamenané upozornenia od obcí a miest Slovenska. Aktuálne informácie a upozornenia nájdete naďalej na našom blogu v kategórii Medvede na Slovensku.