ŠOP rozhodla o usmrtení problémového medveďa v Detve

Hovorkyňa ŠOP SR Kristína Bocková informovala o rozhodnutí usmrtiť medveďa, ktorý sa opakovane pohybuje v blízkosti obývaných oblastí v Detve a jej častiach. O zámere odstrániť problémového jedinca z populácie informovala 1. augusta. Podľa informácií Zásahového tímu pre medveďa hnedého, zozbierané údaje svedčia o rýchlo postupujúcej strate plachosti tohto jedinca a nízkej senzitivite na plašenie svetlom a zvukom. Správanie medveďa v Detve bolo po monitorovaní vyhodnotené ako reálne riziko ohrozenia zdravia a života, ktoré sa týka ľudí, ktorí žijú v predmetných lokalitách Detvy.

Podľa medializovaných informácií sa tento jedinec pohyboval v okolí autobusovej stanice a v blízkosti obchodného centra v Detve. Obyvateľom sa jeho pohyb podarilo zachytiť 22. júla v skorých ranných hodinách aj na video, ktoré nájdete v článku Medveď v Detve pri autobusovej stanici. Nejde pritom o prvý prípad, kedy sa šelma pohybovala priamo po obývaných územiach mesta. Medveď sa v mestskej časti Kostolná pohyboval priamo po hlavnej ceste medzi domami, obyvateľom sa medveďa poradilo zachytiť na video aj v mestskej časti Nová Ves priamo pri rodinnom dome.


Problémy s medveďmi v meste Detva a jeho okolí trvajú už dlhšie, primátor mesta Branislav Baran sa už v minulosti obrátil na ministra životného prostredia Milana Chrenka so žiadosťou o povolenie regulovaného odstrelu medveďov, ktorých výskyt sa v okolí Poľany výrazne zvýšil. Správa Chránenej krajinnej oblasti Poľana tiež dlhodobo upozorňuje na prudkú zmenu správania medveďov. Medvedice sa približujú k ľudským obydliam, čo pre ne nie je charakteristické. Riaditeľka CHKO doplnila, že na Poľane bola regulácia medveďov naposledy pred šiestimi rokmi.