Trenčianska Teplá upozorňuje na medvedicu s mladými v časti Dobrá

Obec Trenčianska Teplá opakovane upozorňuje obyvateľov oblasti na pohyb medveďov v blízkosti obce a jej častí. Podľa dostupných informácií zaznamenali pohyb medvedice spolu s mláďatami v miestnej časti Dobrá v lokalite pri chate smerom na Suché Potoky. Obyvateľov a návštevníkov v tejto súvislosti žiadajú o zvýšenú ostražitosť pri pohybe a prechádzkach v uvedenej lokalite, v okolí sa nachádzajú viaceré turistické trasy využívané nie len miestnymi, ale aj turistami z okolia. Opatrnosť je na mieste aj pre obyvateľov okolitých obcí a miestnych častí, napr. Opatová a Turčianske Teplice, ktoré sa nachádzajú v blízkosti lokalít, kde bola spozorovaná medvedica spolu s jej mláďatami. Obec uverejnila 11. augusta upozornenie na svojej oficiálnej stránke a tiež na sociálnej sieti.

Trenčianska Teplá upozorňovala na medveďa v repkovom poli za obcou aj 9. júna, šelmu videli rovnako v lokalite Dobrá smerom na zábrehy. V okolí Trenčína, 30. mája, zaznamenali pohyb medveďa v okolí turistického chodníka Serpentína nad Podlánim a v lokalite Kučkov jarok. Na pohyb šelmy upozornila Poľovnícka organizácia a združenie vlastníkov poľovných pozemkov Opatová.


Viac aktualít nájdete v kategórii Medvede na Slovensku alebo na mape výskytu medveďa, ktorá vám poskytne lepší prehľad, v ktorých častiach Slovenska hlásili pohyb medveďa v blízkosti ľudských obydlí najčastejšie.