Tri medvede medzi Muráňom a Muránskou Hutou

Na pohyb viacerých medveďov v lokalite Národného parku Muránska planina upozornili v piatok 12. apríla približne o 14:30 návštevníci tejto oblasti, skupina troch medveďov, pravdepodobne medvedica s mláďatami, bola spozorovaná v lokalite 2 kilometre od obce Muránska Huta a 4 kilometre od obce Muráň.

V oblasti NP Muránska planina a v okolí spomínaných obcí sa nachádza viacero lokalít, ktoré sú vyhľadávané turistami – Hutiansky vodopád, hrad Muráň, syslia lúka – pri pohybe a turistike v okolí je preto potrebné dbať na zvýšenú ostražitosť, upozorniť na svoju prítomnosť a vyhýbať sa hustým porastom.


Aktuálne informácie nájdete aj naďalej na našom blogu v kategórii Medvede na Slovensku, lepší prehľad o udalostiach a hláseniach o výskyte medveďov vám poskytne naša pravidelne aktualizovaná mapa, na ktorej nájdete zaznamenané udalosti aj z roku 2023.