Územie medveďa sa za 22 rokov rozšírilo o 42%

Národné lesnícke centrum zosumarizovalo doterajšie údaje týkajúce sa stavu a manažmentu medveďa hnedého na Slovensku od roku 2000, kedy bolo celkové hlásené územie 11500 kilometrov štvorcových, na ktorom sa vyskytuje medveď. V roku 2022 toto číslo predstavovalo územie o rozlohe 16 300 kilometrov štvorcových, čo predstavuje za 22 rokov nárast o 42 percent.

V minulosti bol výskyt medveďa prevažne na územiach v horských oblastiach s vysokou lesnatosťou, v súčasnosti sú to aj pahorkatiny a nížny, pričom na výskyt a pohyb medveďa upozorňujú aj oblasti v južnej časti Slovenska. Na pohyb medveďa stále častejšie upozorňujú aj v okresoch v blízkosti Maďarska – Levice, Lučenec, Rimavská Sobota, Rožňava, Revúca a medveďa tiež videli v oblasti južnej časti okresu Košice-okolie. Najvýraznejší vzostup populačnej hustoty zaznamenali na strednom a severnom Slovensku v okresoch Ružomberok, Banská Bystrica, Prievidza, Martin, Žilina, tiež v okolí Liptovského Mikuláša, Bezna, Detvy a Zvolena. Pre lepší prehľad o oblastiach, kde najčastejšie upozorňujú na pohyb medveďa sa môžete pozrieť na našu mapu výskytu medveďa – tá nezobrazuje populáciu medveďov na Slovensku, ale hlásenia a upozornenia na ich pohyb v blízkostí obcí a miest.


Podľa Národného lesníckeho centra bolo prvé presnejšie určenie reálnej početnosti medveďov v roku 2014 na základe genetického výskumu, ktoré hovorilo o 1256 jedincoch medveďa, pričom viac bolo samíc, čo je dôvod na vyššiu pôrodnosť celej populácie. Každoročný prírastok od roku 2014 bez úmrtí by tak mal predstavovať 300 až 400 mláďat – čo od roku 2014 podľa NLC predstavuje minimálne 3000 jedincov naviac s celkovou početnosťou 4000 medveďov.

Rozšírenie medveďa od roku 2000 do roku 2022 / zdroj: Národné lesnícke centrum

V rámci poľovníckej štatistiky bolo za rok 2022 vykázaných 3160 jedincov medveďa, k čomu sa po zhodnotení prikláňa aj Národné lesnícke centrum – Štúdia o početnosti medveďov, ktorú v júly uverejnil rezort Štátnej ochrany prírody však hovorí o počte 1012 až 1275 medveďov na území Slovenska, pričom najviac jedincov evidovali v Chránenej krajinnej oblasti Poľana s počtom 278 medveďov. Lesníci poukázali, že výsledky štúdie ŠOP SR sú vysoko nepravdepodobné, aj vďaka nízkemu počtu vyzbieraných a analyzovaných vzoriek, čo podľa nich potvrdzuje aj oponentský posudok Technickej Univerzity vo Zvolene z konca minulého roka.

Národné lesnícke centrum tvrdí, že regulácia stavu medveďa lovom je možná, záleží však na nastavení legislatívy, na rozhodnutí kompetentých orgánov a stanovicu Európskej únie. Aktuálny prístup Slovenska nepovažujú za správny, keďže vedie k problémom a neponúka reálnu nádej na zlepšenie manažmentu medveďa na území Slovenska.