V Sučanoch zastrelili 4 medvede, ktoré sa opakovane pohybovali v intraviláne

V okolí obce Sučany, ktorá sa nachádza v Žilinskom kraji v okrese Martin, došlo koncom mája k usmrteniu viacerých jedincov medveďa hnedého, ktoré sa opakovane pohybovali v obývaných častiach obce, častokrát priamo medzi rodinnými domami. Ich správanie bolo vyhodnotené ako rizikové, synantropným správaním vyvolávali obavy o zdravie a bezpečnosť obyvateľov.

V tomto prípade sa jednalo o vodiacu medvedicu spolu s troma mláďatami vo veku približne 3 roky, ktoré sa v okolí obce pohybovala už druhý rok, v obci tiež spôsobovali škody na majetku. Na základe rozhodnutia ochranárov boli štyri problémové medvede zastrelené miestnym poľovníckym združením Jarolím Sučany, ktoré má s ochranármi zmluvu na odstrel. K zastreleniu štyroch medveďov došlo v ranných hodinách v stredu 22. mája.


Tieto jedince sa začiatkom mája pohybovali aj priamo po dvore rodinného domu v sučianskej časti Hrabiny, kde ich zachytila bezpečnostná kamera umiestnená na dome.

Video: Facebook Monika K.

Ochranári budú situáciu v okolí obce naďalej monitorovať, v oblasti sú rozmiestnené fotopasce – v okolí sa pohybujú ďalšie jedince, ktoré však nechodia priamo k obydliam. Sučany tiež apelujú na zodpovedné nakladanie s odpadmi, ľahko prístupný komunálny odpad a zvyšky jedla sú jednou z príčin, prečo sa medvede stále viac približujú k obci.

Lepší prehľad o lokalitách, kde na ne upozorňovali najčastejšie, vám poskytne mapa hlásení výskytu medveďa, na ktorej nájdete zaznamenané upozornenia od obcí a miest Slovenska. Aktuálne informácie a upozornenia nájdete naďalej na našom blogu v kategórii Medvede na Slovensku.