Virtuálny plot pre medvede chodiace k obydliam

Opatrenie je určené najmä medveďom, ktoré stratili svoju prirodzenú plachosť a zvykli si chodiť do obcí a miest. Po novom bude ich pohyb monitorovaný pomocou GPS obojku, kde im členovia Zásahového tímu medveďa hnedého stanovia oblasť ,,virtuálnym plotom,, a v prípade, ak prekročia jeho hranicu, tím o tom bude automaticky informovaný.

Obojky nebudú obmedzovať ich pohyb a každé dve hodiny bude vysielať GPS polohu. Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR zakúpila desať kusov telemetrických obojkov. Cena jedného obojka bola 5200 Eur. Zásahový tím pre medveďa hnedého bude prostredníctvom obojkov schopný zvýšiť bezpečnosť vybraných lokalít s výskytom problémových medveďov.


Zásahový tím vie medveďa odplašiť použitím gumových projektilov, ktoré síce medveďa nezrania, ale zabolia. Ak sa šelma priblíži bližšie, používa sa sprej na medvede a dokonca aj pomerne silná pyrotechnika. Vďaka obojkom získajú ochranári dáta, ktoré im v súčasnosti chýbajú. Napríklad, ako medvede reagujú po odplašení, ako ďaleko utečú, či vyčkajú niekoľko dní a vrátia sa alebo to urobia hneď.

Niektoré medvede sa v teplejších oblastiach už zobudili

Medvede sa na Slovensku bežne budia koncom marca.  Zimný spánok medveďa je naviazaný na teplotu, sneh a mráz. Na severe v Tatrách zatiaľ medvede stále hibernujú, v južnejšej časti Slovenska sa však už niektoré prebudili a sú už v pohybe. Niekedy nehibernujú vôbec, nakoľko aj v zime dokážu nájsť v lese potravu. A tu treba byť opatrnejší a je lepšie dať o sebe vedieť, či už hlasnejším rozhovorom v skupine alebo inými zvukmi, napr. zvončekom na medvede, ktoré šelmu upozornia na vašu prítomnosť.

Zatiaľ však nenastal čas párenia, ruja prichádza spravidla koncom apríla, začiatkom mája a trvá približne do júla. Práve toto obdobie môže byť pri strete s medvedicou, ktorá vodí mladé, nebezpečné. Tá si bude svoje potomstvo chrániť.