Vznikne štvrtý zásahový tím a aplikácia Medvede a ľudia na ohlasovanie medveďov

Minister životného prostredia Milan Chrenko vyhlásil, že medvede nepatria do intravilánov obcí a ak sa jedinec medveďa opakovane vracia, je potrebné pristúpiť k adresnej regulácii – medvede, ktoré stratili plachosť majú byť usmrtené. Rezort tiež apeluje na zvýšenie kapacít zásahového tímu a rozšírenie spolupráce s policajným zborom, aby bolo možné reagovať v krátkom čase a efektívne zasiahnuť voči problémovým medveďom. V tejto súvislosti iniciovali rokovania s ministerstvom vnútra s cieľom pripraviť projekt, na začiatok ako pilotný v Tatranskom národnom parku – ak sa ukáže ako fungujúci, spolupráca bude rozšírená aj do ďalších regiónov, ktoré trápia problémy s medveďmi. V rámci opatrení vznikne na Slovenskú ďalší, štvrtý zásahový tím s pôsobnosťou na severe Slovenska pod záštitou Tatranského národného parku.

Štátna ochrana prírody vyvíja mobilnú aplikáciu, ktorá má ľudom slúžiť na nahlasovanie prítomnosti medveďa priamo zásahovému tímu ŠOP SR, ale aj naopak, pre upozornenia od zásahového tímu pre občanov.


Opatrenia boli predstavené na Výbore Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie v utorok 18. júla. Vychádzať majú z výsledkov analýzy početnosti medveďa na Slovensku, zo skúseností a štúdií zo Slovenska a zahraničia. Štátna ochrana prírody vyvíja mobilnú aplikáciu, ktorá má ľudom slúžiť na nahlasovanie prítomnosti medveďa zásahovému tímu, ale tiež na informovanie ľudí zásahovým tímom.

Štúdia o početnosti medveďov na Slovensku

Štátna ochrana prírody uverejnila na svojej webstránke predbežné výsledky štúdie odhadu početnosti medveďa hnedého na Slovensku, ktorú vypracovala Prírodovedecká fakulta Karlovej Univerzity v Prahe. Viac informácií o štúdii nájdete priamo na webe ŠOP SR na stránke Monitoring veľkých šeliem. Plnú verziu môžete nájsť na tomto odkaze (pdf).

Na základe modelovania veľkosti populácie medveďa hnedého zo získaných vzoriek DNA, sa dospelo k odhadu početnosti západokarpatskej populácie medveďa hnedého na 1 056 jedincov. Vzhľadom na možnú štatistickú odchýlku sa tak skutočná početnosť najväčšej slovenskej šelmy pohybuje v intervale od 1 012 do 1 275 jedincov. Vedci z Karlovej Univerzity v Prahe použili k modelovaniu rovnaký prístup, aký bol použitý pri publikovanom odhade početnosti medveďov v Slovinsku. Predbežné výsledky modelovania populácie medveďa hnedého na základe DNA analýzy tak potvrdili výsledky predchádzajúceho genetického sčítania z rokov 2013 a 2014, ktoré realizoval tím profesora Ladislava Pauleho. Tie stanovili odhad početnosti západokarpatskej populácie medveďov na 1 214 jedincov.

Generálny riaditeľ ŠOP SR Dušan Karaska podotkol, že hoci k výrazným zmenám početnosti medveďov nedochádza, úlohu zohrávajú aj iné faktory. „To, čo sa výrazne zmenilo, nie je počet medveďov, ale ich správanie. Nezabezpečené kontajnery, vnadiská, pestovanie kukurice v podhorských oblastiach, či urbanizácia prírodného prostredia zapríčinili, že sa medvede zdržujú v čoraz tesnejšej blízkosti ľudských obydlí a strácajú plachosť. Všetky tieto faktory zvyšujú riziko stretu človeka s najväčšou slovenskou šelmou,“ konštatoval Karaska.

Ak hľadáte informácie o tom, v ktorých oblastiach obce a ľudia najčastejšie upozorňovali na prítomnosť medveďa, nájdete ich na našej mape výskytu medveďa, ktorá zahŕňa udalosti prevažne od roku 2023. Aktuálne správy nájdete tiež na našom blogu Medvede na Slovensku.