Zásahový tím usmrtil problémového medveďa v Demänovskej Doline

Zásahový tím ŠOP SR usmrtil problémového medveďa na území Správy Národného parku Nízke Tatry. K usmrteniu jedinca došlo v stredu 2. augusta v skorých ranných hodinách v lokalite pri obci Demänovská Dolina. Počas hliadok Zásahového tímu a monitoringu evidovali výskyt medveďa, ktorý dlhodobo navštevoval obec Demänovská dolina s cieľom vyhľadávania potravy v komunálnom odpade a zvykol si na ľahko dostupnú potravu v blízkosti ľudí.

Medveď nereagoval na plašenie svetlom a ani zvukovými zariadeniami, jeho správanie bolo vyhodnotené ako riziko ohrozenia zdravia a života ľudí, ktorí žijú v tejto lokalite. K usmrteniu medveďa pri Demänovskej Doline došlo za asistencie veterinárneho lekára, pozostatky boli následne odovzdané miestnemu poľovnému združeniu – v tomto prípade sa jednalo o troj ročného samca s hmotnosťou 80 kilogramov.


V tomto prípade nebol možný presun medveďa do odchovného zariadenia, nakoľko išlo o jedinca navyknutého na voľný život v prírode, adaptácia na umelo vytvorené životné podmienky by podľa Zásahového tímu nebola možná. Obec Demänovská Dolina má podľa ŠOP čiastočne zabezpečené odpadkové nádoby, mnohí obyvatelia a vlastníci ubytovacích zariadení však aj napriek upozorneniam odpad správne nezabezpečujú.

Viac aktuálnych informácií nájdete na našom blogu, informácie nájdete aj na našej mape výskytu medveďov, ktorá vám poskytne lepší prehľad o lokalitách, v ktorých na medvede upozorňovali najčastejšie.