Zvýšený výskyt medveďa v blízkosti obce Spišské Bystré

Obec Spišské Bystré, nachádzajúca sa blízko Popradu v Prešovskom kraji informovala občanov o zaznamenanom zvýšenom výskyte medveďa hnedého. Toto oznámenie bolo uverejnené na webovej stránke samosprávy. Návštevníkov a občanov vyzývajú, aby boli opatrní pri pohybe v blízkych lesných oblastiach v extraviláne, najmä v doline Bystrá a blízkych lokalitách. Okolie je vyhľadávané turistami, nachádzajú sa tu viaceré turistické chodníky a Národný park Slovenský raj.

Informáciu o výskyte medveďa obec už oznámila Štátnej ochrane prírody SR. Okrem toho sa samospráva priamo spojila so Zásahovým tímom pre medveďa hnedého, ktorý pôsobí v severnej oblasti. Obyvatelia môžu kontaktovať Zásahový tím pre medveďa hnedého Sever na telefónnom čísle. +421 903 201 978.