Tetrao

Obranné spreje proti medveďom od slovenskej značky TETRAO. Značka sa aktívne podieľa na zvýšení populácie Hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) späť do prírody.

Všetky značky sprejov na medvede