727 stretov a 3 zranenia medveďom pri výkone povolania v roku 2022

Prípady stretu s medveďmi sa týkajú okrem turistov aj pracovníkov lesného a vodného hospodárstva, ktorí vykonávajú svoju prácu v oblastiach so zvýšeným výskytom medveďa na Slovensku, avšak aj v lokalitách, kde doposiaľ nebol pohyb medveďa zaznamenaný.

Odborový zväz drevo, lesy, voda informoval, že v roku 2022 bolo zaznamenaných pri výkone povolania celkovo 727 prípadov stretu s medveďom hnedým. Z uvedeného počtu 727 stretov s medveďom došlo k celkovo 44 incidentom, ktoré si vyžiadali 3 zranenia s práceneschopnosťou zamestnancov v trvaní priemerne 57 dní.


Odborári uviedli, že na základe vyhodnotenia podnetov organizácií Odborového zväzu drevo, lesy, voda, vyzvali Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, aby sa zaoberali témou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Podľa vyjadrenia rezortu práce odborárom uviedli, že nevidia žiadne možnosti riešenia, ktoré by vedeli prispieť k zlepšeniu situácie a ktoré by vedeli prijať v rámci svojej vecnej pôsobnosti – za zásady prevencie, bezpečnosti a ochrany zdravia je podľa rezortu zodpovedný zamestnávateľ.

„Práve zamestnávatelia zo sektoru lesníctva a vodného hospodárstva sú momentálne tí, ktorí sa musia vysporiadávať s touto nepriaznivou situáciou, a to analýzou rizík, prijatím potrebných opatrení na zníženie rizika a miery ohrozenia spôsobených rizikovým faktorom. Pri zvyšovaní úrovne bezpečnosti je vhodné v čo najväčšej možnej miere eliminovať známe a predvídateľné faktory, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie zamestnancov, v tomto prípade je hlavným zdrojom ohrozenia medveď hnedý,“ dodal rezort.

Informácie poskytol Odborový zväz drevo, lesy, voda pre TASR.