Blízky stret medveďa a obyvateľa mesta Svit pri cintoríne

V pondelok 22. apríla informovalo mesto Svit o pohybe medveďa na cyklo ceste, ktorá vedie popri rieke Poprad, pri križovatke ulíc Hviezdoslavova a Štefánikova. Medveď sa v neskorších hodinách objavil aj v blízkosti mestského cintorína, kde došlo k blízkemu stretu s obyvateľom mesta, približne v čase o 20:15 večer. Nie je známe, či išlo o rovnakého jedinca, ktorý sa pohyboval po cyklistickej trase.

Dotknutej osobe sa podarilo preliezť plot cintorína a z tohto dôvodu našťastie nedošlo k priamemu stretu, incident sa zaobišiel bez zranení. Medvede sa v oblasti mesta objavili aj v utorok 23. apríla približne o 6. hodine ráno pri ulici Jilemnického v lokalite Zenit, kde bola videná medvedica s dvoma mladými.


Problémové medvede chcú odstreliť

V meste vzhľadom na uvedené skutočnosti zasadal krízový štáb, v lokalitách na hranici intravilánu budú osadené tabule upozorňujúce na výskyt medveďa, Zásahový tím ŠOP bude vykonávať monitoring oblasti a v prípade potreby vykonajú odstrel problémových, synantropných jedincov – Mesto Svit požiadalo Okresný úrad Poprad odbor životného prostredia o výnimku pre elimináciu medveďa hnedého.

Miestne poľovnícke združenie bolo požiadané o zrušenie vnadísk pre diviaky. Informácie boli uverejnené na oficiálnej stránke mesta Svit, obyvateľov vyzývajú, aby zvážili pohyb a zdržiavanie sa v blízkosti uvedených lokalít, kde bol zaznamenaný pohyb medveďov. Obyvatelia môžu v prípade zahliadnutia medveďa kontaktovať políciu na čísle 158, mestskú políciu Svit na čísle 0905 636 715 alebo Zásahový tím ŠOP s pôsobnosťou Sever na čísle 0903 201 978.

Aktuálne informácie nájdete aj naďalej na našom blogu v kategórii Medvede na Slovensku, lepší prehľad o udalostiach a hláseniach o výskyte medveďov vám poskytne naša pravidelne aktualizovaná mapa, na ktorej nájdete zaznamenané udalosti aj z roku 2023.