Koľko medveďov žije na Poľane podľa najnovšieho sčítania?

V poslednom období prebehlo druhé sčítanie medveďov na území Poľany, ktorá sa nachádza v Banskobystrickom kraji a kde okolité obce riešia časté problémy – medvede sa často krát objavujú v blízkosti, alebo priamo v obciach pod Poľanou.

Koordinovaná akcia pod záštitou obvodných poľovníckych komôr Detva, Zvolen, Brezno a Banská Bystrica priniesla s ročným odstupom údaje a poznatky, ktoré sú potrebné pre manažovanie našej najväčšej šelmy – medveďa hnedého. Územie, na ktorom prebiehalo pozorovanie a sčítanie jedincov, tvorila poľovná plocha 29 revírov s celkovou výmerou 996 štvorcových kilometrov.


Ako prebiehalo pozorovanie a sčítanie medveďov na Poľane

Pozorovatelia obvodných poľovníckych komôr boli 2. septembra rozmiestnení v jednotlivých revíroch, na každom plánovanom stanovišti v časoch od 18. hodiny do 22. hodiny – využívala sa moderná technika, napr. poľovnícka termovízia či nočné videnie, vďaka čomu mohli zúčastnení ľudia pracovať efektívnejšie. Zaznamenávali sa všetky jedince, vrátane detailnejších informácií – sfarbenie medveďa, odhadovaná veľkosť, pohlavie, počet ich mláďat a iné, aby sa v čo najväčšej možnej miere dalo zabrániť opakovanému započítaniu rovnakého medveďa.

Do sumarizácie výsledkov sčítania medveďov na Poľane boli zahrnuté len výsledky z revírov, ktoré spadajú pod toto pohorie alebo tvoria predhorie s obhospodarovanou poľnohospodárskou pôdou.

Výsledky sčítania medveďov na Poľane

Ako sme v úvode spomínali, sčítanie prebiehalo na území 29 poľovných revírov, na ktorých bolo zaznamenaných 426 jedincov medveďa hnedého – ide o nárast o viac ako 100 jedincov oproti minulému roku, kedy na tomto území zaznamenali 324 jedincov. Medvede neboli zaznamenané v štyroch revíroch na Poľane.


Celkovo bolo zaevidovaných 90 dospelých samcov medveďa hnedého, 78 dospelých samíc medveďa hnedého – 20 nevodiacich a 58 vodiacich medvedíc. Pohlavie sa nepodarilo pozorovaním určiť u 8 jedincov. Medziročne vzrástol počet dospelých medveďov zo 119 na 176, čo predstavuje nárast o 57 jedincov oproti roku 2022.

Medvediciam robilo spoločnosť 126 tohtoročných mláďat, ďalších 31 boli ročné medvieďatá. Pozorovatelia okrem spomínaných počtov zaznamenali ďalších 93 jedincov medveďa do sto kilogramov, odhadom teda dva až tri ročné medvede, pri ktorých však nebolo možné dostatočne presne zistiť ich pohlavie.

Z celkového počtu zaznamenaných medveďov tvorili samce 54 percent, medvedice 46 percent, čo predstavuje odlišný pomer oproti minulému roku 2022, kedy pomer samcov predstavoval 42 % a pomer samíc 58 %.

Skupina medveďov na Poľane

Počty medveďov, ktoré uverejnila Štátna ochrana prírody SR

Štúdia o početnosti medveďov, ktorú v júly uverejnil rezort Štátnej ochrany prírody hovorí o počte 1012 až 1275 medveďov na území Slovenska, pričom najviac jedincov evidovali práve v Chránenej krajinnej oblasti Poľana s počtom 278 medveďov. Lesníci však neskôr poukázali, že výsledky štúdie ŠOP SR sú vysoko nepravdepodobné, aj vďaka nízkemu počtu vyzbieraných a analyzovaných vzoriek, čo podľa nich potvrdzuje aj oponentský posudok Technickej Univerzity vo Zvolene z konca minulého roka. V rámci poľovníckej štatistiky bolo za rok 2022 vykázaných 3160 jedincov medveďa, k čomu sa po zhodnotení prikláňa aj Národné lesnícke centrum

Ďalšie aktuality o medveďoch nájdete na našom blogu alebo na interaktívnej mape výskytu medveďa, ktorá vám poskytne lepší prehľad o lokalitách, v ktorých najčastejšie upozorňovali na prítomnosť medveďa v blízkosti obcí na Slovensku.