Medveď pri obci Horná Mičiná neďaleko rodinných domov

Obec Horná Mičiná, ktorá leží približne 5 kilometrov od mesta Banská Bystrica, upozorňuje obyvateľov na pohyb medveďa, ktorý sa v utorok 9. apríla pohyboval v blízkosti rodinných domov. Šelmu sa obyvateľovi podarilo zachytiť na video v lokalite Skalnavá. O výskyte medveďa v blízkosti obývaných častí bol informovaný Zásahový tím ŠOP SR, ktorému sa šelmu podarilo zahnať späť do prírody smerom na Šalkovú, v oblasti budú nainštalované fotopasce pre monitoring a vyhodnocovanie správania medveďa.

Obec žiada obyvateľov o zvýšenú ostražitosť pri pohybe mimo zastavaného územia, najmä v ranných a večerných hodinách. Obec leží na ceste do Podpoľania a ide teda o oblasť s prirodzeným výskytom medveďa hnedého.


Video: Facebook obec Horná Mičiná

Aktuálne informácie nájdete aj naďalej na našom blogu v kategórii Medvede na Slovensku, lepší prehľad o udalostiach a hláseniach o výskyte medveďov vám poskytne naša pravidelne aktualizovaná mapa, na ktorej nájdete zaznamenané udalosti aj z roku 2023.