Medveď v oblasti turistického chodníka Serpentína nad Podlánim pri Trenčíne

V utorok 30. mája bol zaznamenaný výskyt medveďa v okolí Kučkov jarok a v blízkosti turistického chodníka Serpentína nad Podlánim neďaleko Trenčína.

Tieto informácie pochádzajú od Poľovníckej organizácie a združenia vlastníkov poľovných pozemkov Opatová. V utorok vo večerných hodinách sa vo spomínanej lokalite objavil medveď o hmotnosti približne 100 kilogramov. Pravdepodobne ide o jedinca vo veku približne štyri roky, ktorý si hľadá nové teritórium.


Preto je vhodné byť opatrným a premyslieť si svoju prechádzku prírodou v tejto oblasti, najmä počas medvedej ruje, ktorá trvá do júla.