Medvedia ruja trvá zvyčajne od apríla do júla

Medvedia ruja je obdobie, ktoré trvá od polovice apríla až do júla. Medveď patrí k polygamným druhom, samce nasledujú samice, pri ktorých môžu zostať aj viac ako tri týždne. Počas obdobia ruje medvede vyhľadávajú rujné medvedice, zároveň sú opatrné a snažia sa kontaktu s človekom vyhnúť, no môže dôjsť k nežiadúcemu stretu.

Medvedia gravidita a ruja sú dlhým procesom. Gravidita medvedice trvá od pol do trištvrte roka a zárodok sa začne vyvíjať až v posledných 2 až 3 mesiacoch. Predchádzajúce obdobie je latentná fáza gravidity. Ak sa medvedica v tomto čase neoplodní, môže sa ešte spáriť počas nepravej ruje, ktorá prebieha v jeseni.


Medvedica vrhne vo februári dve až tri slabo vyvinuté mláďatá, ktoré sú závislé na matkinom mlieku počas troch až štyroch mesiacov. Po tomto období sa mláďatá postupne osamostatňujú a hľadajú si svoje individuálne teritóriá. Medvedia ruja trvá od polovice apríla až do júla a počas tohto obdobia sa medvedice snažia vyhnúť kontaktu s človekom, no pri strete treba byť opatrný.

Ilustračná foto: Pixabay.com

Medveď má vyvinutý čuch, ktorý mu pomáha pri vyhľadávaní potravy, iných medveďov a zisťovaní nebezpečenstva. Dôležitú úlohu zohrávajú aj poveternostné podmienky, ročné obdobie, rýchlosť a smer vetra. Medvede tak dokážu rozpoznať pach opačného pohlavia, ľudí, zdroje potravy i prípadné nebezpečenstvo z veľkých vzdialeností.

Ako sa správať v prírode počas ruje?

Slašťan (Zásahový tím ŠOP SR) radí, aby sme počas medvedej ruje obmedzili svoj pobyt v prírode najmä v čase, keď je medveď aktívny, teda ráno, večer a v noci. Medvede sa tiež radi skrývajú v hustej vegetácii, miestach so zhoršenou viditeľnosťou alebo v blízkosti zdrojov potravy. Najbezpečnejšie je prechádzať sa po vyznačených chodníkoch, pretože stretnutie s medveďom počas denného svetla je veľmi nepravdepodobné.

Ak sa napriek opatreniam stretne človek s medveďom, mal by sa správať kľudne a vyhýbať sa priamemu očnému kontaktu. Súčasťou ochrany pred medveďom môže byť aj použitie spreju proti medveďom. Tieto spreje majú za cieľ odplašiť medveďa a minimalizovať riziko útoku. Je však potrebné si uvedomiť, že sprej na medvede nie je zárukou úplnej bezpečnosti a preto je dôležité riadiť sa aj ostatnými odporúčaniami pre správanie sa v prírode počas medvedej ruje, ale aj mimo nej, najmä v oblastiach, kde je častý výskyt našej najväčšej šelmy.