Medveď v okolí obce Horná Mičiná pri Banskej Bystrici

V okolí obce Horná Mičiná, ktorá sa nachádza v okrese Banská Bystrica, bol opakovane zaznamenaný pohyb medveďa – šelma sa pohybovala po poli približne kilometer od obce v stredu 24. apríla v podvečerných hodinách.

Obyvatelia by vzhľadom na opakovanú prítomnosť medveďa v okolí obce mali dbať na zvýšenú opatrnosť pri turistike a prechádzkach, najmä v oblastiach s hustou a neprehľadnou vegetáciou, v skorých ranných a večerných hodinách. Naša najväčšia šelma sa pri obci pohybovala aj v utorok 9. apríla v lokalite Skalnavá, blízko intravilánu a rodinných domov. Obyvateľovi sa ho podarilo zachytiť na video, viac informácií nájdete v tomto článku – je pravdepodobné, že ide o rovnakého jedinca.


Z tejto oblasti upozorňovali na výskyt medveďa aj z blízkeho okolia Banskej Bystrice – 21. apríla sa medveď pohyboval v časti Na Uhlisku, blízko obývanej časti pri skokanských mostíkoch v lokalite Žltý Piesok, 10. apríla v okolí hvezdárne na Vartovke – video nájdete v tomto článku.

Aktuálne informácie nájdete aj naďalej na našom blogu v kategórii Medvede na Slovensku, lepší prehľad o udalostiach a hláseniach o výskyte medveďov vám poskytne naša pravidelne aktualizovaná mapa, na ktorej nájdete zaznamenané udalosti aj z roku 2023.