Medveď v okolí Smolníckej Huty

Na facebookovej stránke obce Smolnícka Huta uverejnili výstrahu pred medveďom. Obec sa nachádza na východe Slovenska v okrese Gelnica. Ako upozorňujú na svojej facebookovej stránke, v posledných dňoch obyvatelia tejto obce zaregistrovali pohyb medveďa v jej katastrálnom území. Medveďa videli v lesoch a na okraji lesných porastov v blízkosti zastaveného územia obce Smolnícka Huta.

Ostražitosť je na mieste, obyvatelia a návštevníci by nemali zanechávať zvyšky potravín v blízkosti chát alebo pri pobyte v prírode. Jej okolie ponúka mnoho možností na turistiku, či už pešiu alebo na bicykli. Leží v oblasti Volovských vrchoch, ktoré sú taktiež domovom našej najväčšej šelmy, medveďa hnedého. Snažte sa preto v prírode správať tak, aby ste sa vyhli stretu s medveďom v čo najvyššej možnej miere.