Medvede usmrtia – ide o jedince, ktoré vyčíňali na cintoríne v Ružomberku

Napriek úsiliu zásahového tímu a viacerým pokusom o odplašenie medveďov z ružomberského cintorína, bolo rozhodnuté o ich usmrtení. Podľa informácií Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, v súčasnosti prebiehajú procesné kroky s cieľom usmrtiť problematické jedince, ktoré stratili plachosť. Hlavným zámerom je odstrániť konkrétne medvede, ktoré predstavujú hrozbu pre ľudské životy a zdravie.

Ministerstvo zdôraznilo, že medveď hnedý medveď je chránený európskou legislatívou a momentálne nie je možné vykonávať regulovaný odstrel. Usmrtiť medvede je možné len za splnenia presných podmienok – ak jedinec stratil svoju prirodzenú plachosť, predstavuje ohrozenie pre ľudské zdravie a majetok a neexistuje iné možné riešenie.


V krátkom čase 4 medvede na cintoríne v Ružomberku

Počas hliadkovacej činnosti členovia zásahového tímu spozorovali medveďa približne v čase o 21:25 v zadnej časti cintorína, ktorého dva krát plašili akustickou formou za použitia plynovej pištole. V čase 23:20 na cintoríne v Ružomberku zaregistrovali ďalšie 3 jedince medveďa – medvedicu a dve mláďatá.. Celý článok >