Medvede vidia v blízkosti domov každý deň – primátor Detvy chce regulovaný odstrel

Primátor Detvy, Branislav Baran, sa obrátil na ministra životného prostredia Milana Chrenka so žiadosťou o povolenie regulovaného odstrelu medveďov, ktorých výskyt sa v okolí Poľany výrazne zvýšil. V liste, ktorý poslal ministerstvu životného prostredia vyjadril obavy o bezpečnosť obyvateľov Detvy a opísal situáciu, kedy sa medvede približujú k obytným domom, materským školám, cintorínom, amfiteátrom a záhradám. Primátor zdôraznil, že medveďom už nevadí ani prítomnosť elektrických ohrád a vyjadril obavy o stratu ich prirodzenej plachosti.

Ministerstvo zdôraznilo, že pre ďalšie kroky je nevyhnutné mať presné údaje o populácii medveďov získané monitorovaním veľkých šeliem. Ministerstvo tiež upozornilo na to, že usmrtenie medveďa je možné len v prípade, keď stráca plachosť a predstavuje hrozbu pre ľudí a ich majetok a zároveň neexistuje iné riešenie. Posledné dni takto usmrtili medveďa z Kľačna, kde nepomohlo plašenie a opakovane spôsoboval škody na hospodárstvach. Zásahový tím usmrtil medveďa z Ružomberka, ktorý vyčíňal na cintoríne – v tomto prípade ide o jedného jedinca, na cintoríne sa však pohybujú minimálne 3 ďalšie jedince vrátane medvedice s mladými, ktorých pravdepodobne čaká rovnaký osud.


Regulačný odstrel momentálne nie je možný

Podľa platnej európskej legislatívy a rozhodnutí Najvyššieho súdu SR. Zásahový tím MŽP sa zaoberá situáciou a denne dostáva hlásenia od obyvateľov o problémových jedincoch medveďa, ktoré sa zdržiavajú v intraviláne a spôsobujú škody na majetku. MŽP sa snaží nájsť riešenia, ktoré budú zohľadňovať ochranu životného prostredia a zároveň minimalizovať nebezpečenstvo pre obyvateľov.

Primátor Detvy a ministerstvo životného prostredia majú rozdielne názory na reguláciu populácie medveďov. Primátor požaduje povolenie na odstrel, zatiaľ čo MŽP zdôrazňuje potrebu presných údajov a zákonitej ochrany tohto druhu zvierat. Ďalšie kroky a riešenia budú závisieť od vývoja situácie a vzájomnej spolupráce medzi primátorom a ministerstvom.

Medvede v Detve a okolí

V júny sme informovali o viacerých incidentoch z okolia Detvy a Banskobystrického kraja, azda najznámejší a diskutovaný prípad sa odohral len nedávno v Kostolnej pri Detve, kde sa medveď pohyboval po ceste priamo pri rodinných domoch a do jedného z dvorov vošiel priamo z hlavnej cesty. Video z incidentu nájdete v článku Medveď v Kostolnej na ulici pri Detve.

Ďalše video zachytáva medveďa, ako prebehuje popri rodinnom dome, jeho pohyb bol obyvateľmi hlásený z viacerých lokalít Detvy. Mesto prostredníctvom sociálnych sietí spomenulo lokality ako Nová Ves, Kamenná, Melišíkovci, Vilhanovci, Podkladie, Kostolná, Stavanisko, Skliarovo, tiež cintorín a amfiteáter.

V kategórii medvede v Banskobystrickom kraji nájdete viac aktualít z tejto lokality.