Medvedica s mláďaťom v obci Malý Čepčín pri Turčianskych Tepliciach

Obec Malý Čepčín, ktorá sa nachádza v Žilinskom kraji upozorňuje obyvateľov na pohyb medveďa v intraviláne obce. Podľa dostupných informácií sa jedná o medvedicu spolu s jedným mláďaťom, ktorú spozorovali v blízkosti obývaného územia 24. júla v noci. Informáciu uverejnila obec na svojej oficiálnej stránke. Obyvatelia a návštevníci oblasti by mali byť v tejto súvislosti opatrní pri pohybe v okolitých lesoch a zvýšiť ostražitosť najmä v skorých ranných a večerných hodinách.

O pohybe medvedice v obci Malý Čepčín pri Turčianskych Tepliciach bol upovedomený Zásahový tím ŠOP SR s cieľom riešenia situácie, obec žiada obyvateľov, aby prípadný pohyb medveďa nahlásili na obecný úrad na telefónnom čísle 043/4947121 alebo priamo Zásahovému tímu pre medveďa hnedého Západ na čísle +421 910 658 615./


Obec Malý Čepčín leží v okrese Turčianske Teplice, kde 7. júla došlo k útoku medveďa na farme v obci Háj – medveď mužovi spôsobil hryzné zranenia oboch rúk. Pokračovaniu útoku sa podarilo zabrániť matke chlapca, ktorá medveďa zranila vidlami – zranenú šelmu sa Zásahovému tímu nepodarilo dohľadať. V rovnakej lokalite sa medveď objavil aj pár dní po útoku, nie je známe, či išlo o rovnakého jedinca. Obyvatelia oblasti upozornili na ďalšieho medveďa 14. júla, ktorého pohyb zaznamenali na lúke pri Turčianskych Tepliciach smerom na mestskú čast Turčiansky Michal.