Medvedica s mladými v okolí náučného chodníka Baba pri Svite

V posledných dňoch bola v blízkosti mesta Svit pod Tatrami pozorovaná medvedica s mláďatami. Túto skutočnosť oznámila samospráva prostredníctvom webovej stránky a vyzýva obyvateľov a návštevníkov k opatrnosti pri turistike, cyklistike a prechádzkach v lesoch v okolí oblasti Baby, ktorá sa nachádza nad mostíkmi smerom na juh. Vedie tadiaľ náučný chodník Baba (Prírodná rezervácia Baba), ktorá je obľúbenou lokalitou.

Mesto tiež upozorňuje majiteľov psov, aby boli opatrní a nedovolili svojim zvieratám voľný pohyb v uvedenej oblasti. Výskyt medvedice s mláďatami bol ihneď nahlásený mestskou políciou Štátnej ochrane prírody SR – Zásahovému tímu pre medveďa hnedého so sídlom v Svite, ktorý môžu občania kontaktovať na telefónnom čísle +421 903 201 978.


Podobné upozornenie na zvýšený výskyt medveďov v okolí obce Spišské Bystré bolo vydané včera. Obec je od Svitu vzdialená približne 5 kilometrov vzdušnou čiarou. Problémy s medveďmi sa tento rok najviac vyskytujú v okolí Prievidze, kde museli usmrtiť nebezpečného medveďa, ktorý sa túlal v okolí mesta a spôsoboval škody na hospodárstvach v okolí Kľačna.

Štátna ochrana prírody (ŠOP SR) vyzýva ľudí, aby boli opatrní, najmä ráno, večer a v noci, v miestach, kde je hustá vegetácia a kde je prítomný zdroj potravy. Dôležité je venovať pozornosť stopám, trusu a znakom kŕmenia medveďa. V prípade obmedzenej viditeľnosti môže zvukový prejav pomôcť medveďovi zareagovať na prichádzajúceho človeka a vyhnúť sa mu. Ako najlepšiu metódu odplašenia útočiaceho alebo agresívneho medveďa sa považuje použitie paprikového spreja na medvede. Riziko stretu s medveďom je menšie, ak sa pohybujeme v skupine po označených chodníkoch a za denného svetla, upozorňujú ochranári.