Mesto Lučenec upozorňuje na pohyb medveďa v blízkosti Vinice a Mestských lesov

Mesto Lučenec upozorňuje obyvateľov na zvýšený výskyt medveďa v okrajovej časti intravilánu a extravilánu mesta. Posledné dni sa v okolí pohybuje medveď, ktorého videli v oblastiach Mestských lesov Lučenec a v časti Vinica. Z uvedeného dôvodu žiadajú občanov a návštevníkov, aby zvýšili ostražitosť nie len pri pohybe v okolitých lesoch, ale aj v okolí mesta Lučenec a blízkeho okolia. Informáciu uverejnilo mesto na svojej oficiálnej stránke a tiež na sociálnej sieti.

Správa CHKO Cerova Vrchovina zabezpečí inštaláciu fotopascí na miestach, kde bol v okolí Lučenca hlásený výskyt medveďa hnedého. Situáciu bude monitorovať aj Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody.


V prípade, ak obyvatelia uvidia medveďa v lokalitách blízko mesta, môžu kontaktovať Zásahový tím Juh na telefónnom čísle 0903 201 879.

Výskyt medveďa v južnej časti Slovenska je ojedinelý, 22. júna sme informovali o pohybe medveďa pri obci Mučín, ktorá je od Lučenca vzdialená približne 8 kilometrov smerom na juh k hraniciam s Maďarskom. Na pohyb medveďa upozorňovali 5. júla aj obce na východe slovenska pri hraniciach s Maďarskom, medveď sa pohyboval v okolí Žarnova a obce Janík v okrese Košice-okolie.