Pohyb medveďov v okolí obce Mokrance neďaleko Moldavy nad Bodvou

Obec Mokrance, ktorá sa nachádza na východe Slovenska v južnej časti okresu Košice-okolie, upozorňuje obyvateľov na výskyt viacerých medveďov v okolí. Informáciu uverejnila obec na svojej stránke na sociálnej sieti 3. novembra na základe oznámenia od miestnych poľovníkov – v oblasti sa pohybuje medvedica spolu s mláďatami. Samospráva žiada obyvateľov a návštevníkov tejto oblasti o zvýšenú ostražitosť.

Aktivita medveďov je na jeseň vyššia, nakoľko hľadajú dostupné zdroje potravy a vhodné zimoviská, môžu sa pohybovať aj na územiach, kde sa bežne nevyskytujú – južná časť Košického kraja nepatrí k prirodzeným územiam s výskytom medveďa. Na ich pohyb upozorňovali obce neďaleko Moldavy nad Bodvou aj začiatkom júa, medveďa videli v okolí obce Žarnov neďaleko jablkového sadu a tiež v okolí obce Janík. Koncom roka 2022 videli medveďa aj neďaleko obce Peder.


Viac aktuálnych informácii o medveďoch na Slovensku nájdete v tejto kategórii, pre lepší prehľad o lokalitách, kde upozorňujú na medvede najčastejšie sa môžete pozrieť na našu mapu medveďov, na ktorej nájdete upozornenia a tiež útoky z roku 2023.