Prečo sa podľa ochranárov približujú medvede viac k ľudom?

Zmena správania medveďa hnedého a jeho blízkosť k ľudským obydliam súvisia predovšetkým s narastajúcimi zdrojmi potravy v ich prostredí. Podľa hovorkyne ŠOP SR sa v súčasnosti dostávajú k potrave nad rámec toho, čo im ponúka príroda. Jedným z problémov je ľahko dostupná potrava v podobe nezabezpečeného komunálneho odpadu. Ďalším faktorom je kukurica, ktorú pestujú v podhorských oblastiach ako zdroj energie pre biomasu a ktorá ostáva na poliach dlhšie, čo zvyšuje úžitkovosť prostredia nielen pre veľké šelmy, ale aj pre kopytníky, ktoré spôsobujú poľnohospodárom veľké škody.

Bocková zdôraznila, že okrem uvedených dôvodov je s týmto javom spojený aj súčasný trend zmeny krajinnej štruktúry na Slovensku. Zmeny v krajinnej štruktúre vytvárajú optimálne podmienky pre život medveďa a tento faktor je jedným z najväčších problémov, ktoré vedú k stretom medveďov s ľudskými sídlami, vrátane oblasti Podpoľania. Napríklad opustené staré sady poskytujú nový zdroj potravy a priestor pre odpočinok v húštinách, o ktoré sa nikto nestará.


Hovorkyňa ŠOP SR upozornila, že v súčasnosti dochádza k nárastu turistických návštev v národných parkoch a chránených krajinných oblastiach, ktoré sú prirodzeným biotopom pre šelmy. Výstavba a nárast počtu turistov rušia medvede, ktoré potom migrujú na iné územia a častejšie ich vidieť v blízkosti ľudských obydlí. Len nedávno sa podarilo vodičovi zachytiť na video medveďa priamo v obci Lieskovec pri Zvolene. Tohto roku to však nebol prvý prípad. Medveďa v obci Selce videli opakovane v blízkosti ľudí a v stredoslovenskej obci Sielnica sa medveď prechádzal priamo pri domoch.

Štátna ochrana prírody stanovila opatrenia na minimalizáciu stretov medveďov s ľuďmi. Tieto opatrenia zahŕňajú odstránenie príčin zmeny správania sa medveďov a identifikáciu a odstránenie jedincov s nenávratne zmeneným správaním. ŠOP SR tieto kroky vykonáva prostredníctvom Zásahového tímu pre medveďa hnedého.

Na našom blogu nájdete viac aktualít o medveďoch na Slovensku, kde sa pravidelne snažíme uverejňovať informácie o pohyboch tejto šelmy, ale aj stretoch či útokoch na človeka.