Tri medvede v Bienskej doline pri Zvolene 300 metrov od cesty R1

Návštevníkovi oblasti pri Zvolene sa podarilo na kameru zachytiť 3 medvede prebehujúce cez cestu smerom do Bienskej doliny, podľa informácii sa medvede pohybovali približne 200 až 300 metrov od známeho motorestu pri rýchlostnej ceste R1 pri Zvolene a jeden kilometer od najbližšieho sídliska Zvolen-Západ. Lokalitu okolo motorestu často vyhľadávajú hubári, cyklisti a tiež rodiny s deťmi, keďže sa jedná o tichú oblasť mimo mesta Zvolen. V miestach sú už dlhšie osadené informačné tabule, ktoré návštevníkov upozorňujú na možný výskyt medveďa v okolí.

Video: Facebook https://www.facebook.com/reel/1932537363797115


Neďaleko sa nachádza zariadenie pre študijné potreby Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene – Zvernica Bieň. V tejto lokalite došlo 11. apríla k stretu medvedice s poľovným referentom, ktorý si pri dopĺňaní krmiva všimol medvedicu spolu s jej mláďaťom. Tá sa rozbehla jeho smerom, pričom poľovný referent na medvedicu vystrelil. Viac informácií o tomto prípade nájdete v článku Poľovník v sebaobrane vystrelil na medvedicu pri obci Kováčová.