V okolí obce Palota pri Medzilaborciach sa pohybuje viacero medveďov

Upozornenie na opakovaný pohyb viacerých jedincov medveďa hnedého v okolí obce Palota, ktorá sa nachádza v okrese Medzilaborce v Prešovskom kraji pri poľskej hranici – najmä pre turistov a návštevníkov oblasti, nakoľko obec leží v Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty a v jej okolí sa nachádza viacero vyhľadávaných turistických trás a miest.

Medvede v okolí obce vídať opakovane, miestni lesníci podľa dostupných informácí pravidelne narážajú na ich pobytové znaky. Prítomnosť medveďov v okolí obce pri Medzilaborciach zachytili aj fotopasce umiestnené v okolí.


Medvede zachytené fotopascou v okolí obce Palota v CHKO Východné Karpaty
Pohyb medveďov v okrese Medzilaborce pri obci Palota v Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty

Foto: Pavol T.

Oblasť CHKO Východné Karpaty sa vyznačuje bohatými lesmi, ktoré sú hlavným ekostabilizačným prvkom krajiny, v jej maloplošných chránených územiach sú ešte zachované prirodzené jedľové bučiny situované na flyšových svahoch. Ide o prostredie s prirodzeným výskytom medveďa hnedého a preto je pri pohybe v tejto lokalite dbať na zásady, ktoré pomôžu predchádzať nečakanému stretu.

Pri pohybe v oblasti s výskytom medveďa je potrebné všímať si pobytové znaky ako trus, znaky kŕmenia alebo stopy šelmy, upozorniť na svoju prítomnosť akustickými prejavmi alebo zvončekom na medvede, vyhýbať sa neprehľadným húštinám a pohybu mimo turistických trás. Odborníci tiež odporúčajú nosiť so sebou sprej na medvede, ktorý je pri správnom použití považovaný za účinnú formu obrany.

Aktuálne informácie a upozornenia nájdete naďalej na našom blogu v kategórii Medvede na Slovensku, lepší prehľad o lokalitách, kde na ne upozorňovali najčastejšie, vám poskytne mapa výskytu medveďov, na ktorej nájdete zaznamenané upozornenia od obcí a miest Slovenska.