Kedy a kde nahlásiť výskyt medveďa v blízkosti ľudí?

Na Slovensku funguje už niekoľko rokov Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody, ktorý vznikol, aby sa predchádzalo možným konfliktným situáciám a škodám spôsobených medveďom. Ľudia sa môžu na tím obrátiť v prípade, ak spozorujú medveďa v blízkostí ľudských obydlí, problémové medvede, ktoré ľuďom spôsobujú škody na majetku a tiež pri strete s ním.

Často sa však stáva, že ľudia sa obracajú na iné miesta – napr. na sociálne siete či média. Je dôležité, aby Zásahový tím dostal informácie čo najskôr. Ak sa o pohybe medveďa dozvedia deň, či dva neskôr z iných zdrojov, zviera sa už s veľkou pravdepodobnosťou nebude nachádzať na rovnakom mieste.


Kontakty na Zásahový tím ŠOP SR

Zásahový tím môžete kontaktovať podľa pôsobnosti, v súčasnosti je rozdelený do troch úsekov

Pôsobnosť úsekov Zásahového tímu ŠOP SR

Mapa pôsobnosti Zásahového tímu pre medveďa hnedého

Zdroj: https://zasahovytim.sopsr.sk/

V roku 2023 ohlásili založenie štvrtého a piateho Zásahového tímu a tiež vývoj aplikácie Medvede a ľudia, ktorá má ľudom slúžiť na nahlasovanie prítomnosti medveďa a naopak, pre upozornenia tímu ŠOP SR smerom k občanom. Viac sa dočítate v článku Vznikne štvrtý zásahový tím a aplikácia Medvede a ľudia na ohlasovanie medveďov.

Kedy hlásiť pohyb medveďa?

Prezrite si prehľadnú tabuľku, ktorá vám poskytne lepšie informácie o situáciách, s ktorými sa môžete s medveďmi stretnúť a kedy je vhodné nahlásiť ich výskyt priamo Zásahovému tímu.

Opis udalosti / situácie Správanie medveďa Nebezpečenstvo Ako sa správať Koho kontaktovať
Medveď spozorovaný mimo obývanej oblasti,
v porastoch, lúkach, svahoch, turistických chodníkoch na vačšiu vzdialenosť
Pozorovanie / náhodné stretnutie
Prirodzené správanie, pasivita, plachosť, útek, Postavenie sa na zadné nohy Minimálne nebezpečenstvo stretu / kontaktu človeka s medveďom. Nechať medveďovi priestor na útek, v kľude prehovoriť, chvíľu počkať a pokračovať v smere cesty. Hlasnejšie rozprávať, prípadne zapískať, zatlieskať. Zvážiť prípadný návrat trasou späť. Pozorovať svojej okolie, prípadne pozíciu medveďa. Neutekať. Nie je potrebné kontaktovať žiadnu organizáciu
Medveď spozorovaný mimo obývanej oblasti,
v porastoch, lúkach, svahoch, turistických chodníkoch na vačšiu vzdialenosť
Náhodné stretnutie
Prekvapený / vyrušený medveď iba naznačí útok a utečie Minimálne nebezpečenstvo stretu/kontaktu človeka s medveďom. Nechať medveďovi priestor na útek, v kľude prehovoriť, chvíľu počkať a pokračovať v smere cesty. Hlasnejšie rozprávať, prípadne zapískať, zatlieskať. Zvážiť prípadný návrat trasou späť. Pozorovať svojej okolie, prípadne pozíciu medveďa. Neutekať. Nie je potrebné kontaktovať žiadnu organizáciu
Medveď spozorovaný mimo obývanej oblasti, v blízkosti sídiel, dobytka, včelínov, ovocných sadov, kempov, táborísk a pod. Medveď pôsobí / spôsobil škody v neobývaných oblastiach, pravidelné príchody Nízke nebezpečenstvo stretu / kontaktu človeka s medveďom. K medveďovi sa za žiadnych okolností nepribližovať a neprovokovať. Zvážiť prípadný návrat trasou späť. Pozorovať svojej okolie, prípadne pozíciu medveďa. Neutekať. Kontaktujte správu
Národného parku /
Chránenej krajinnej oblasti
Medveď spozorovaný v obývanej oblasti, ale už sa na lokalite nezdržuje Medveď pôsobí / spôsobil škody v neobývaných oblastiach, pravidelné príchodyod. Nízke nebezpečenstvo stretu/kontaktu človeka s medveďom.   Kontaktujte správu
Národného parku /
Chránenej krajinnej oblasti
Prítomnosť medveďa v obývanej oblasti, v blízkosti sídiel, odpadu, dobytka, včelínov, ovocných sadov, kempov, táborísk a pod. Opakované príchody medveďa do osídlených oblastí. Vyhľadávanie odpadu. Zotrvanie medveďa na mieste. Tolerancia človeka v blízkosti, ignorovanie ľudí v okolí, strata plachosti. Stredné až vysoké nebezpečenstvo blízkeho stretu až kontaktu človeka s medveďom. K medveďovi sa za žiadnych okolností nepribližovať, neprovokovať, nekŕmiť. Vyhľadať bezpečné miesto (budova, vozidlo) a kontaktovať linku tiesňového volania. Kontaktujte linky tiesňového volania:
158
112
159
Prítomnosť a bezprostredná blízkosť medveďa pri ľudoch v obývanej oblasti, prítomnosť medvedice s mladými v blízkosti ľudí, zranený medveď, medveď pri odpade, potrave, v budove, medveď zaútočil na človeka. Agresívne správanie, prenasledovanie ľudí, pácha škody alebo útočí. Vysoké nebezpečenstvo priameho kontaktu človeka s medveďom. Veľmi vysoké nebezpečenstvo/ohrozenie alebo už spôsobené škody/zranenia medveďom. K medveďovi sa za žiadnych okolností nepribližovať, neprovokovať, nekŕmiť. Vyhľadať bezpečné miesto (budova, vozidlo) a kontaktovať linku tiesňového volania. V prípade útoku zostať pasívny, ľahnúť si tvárou k zemi, počkať kým medveď odíde.

Kontaktujte linky tiesňového volania:
158
112
159

Zdroj: https://zasahovytim.sopsr.sk/