Medveďa, ktorý sa pohybuje po Detve, pravdepodobne usmrtia

Zásahový tím pre medveďa hnedého ŠOP SR pokračuje v monitorovaní medveďa, ktorý sa v Detve pohybuje vo viacerých oblastiach a nejaví známky plachosti, ani pri použití averznej terapie – nereaguje na plašenie svetlom a ani zvukom. Informovala o tom hovorkyňa Štátnej ochrany prírody s tým, že problémového jedinca pravdepodobne vylúčia z populácie, medveďa usmrtia.

Pôvodne sa medveď pohyboval v časti Kostolná pri Detve, kde sa ho obyvateľom podarilo zachytiť na video priamo na hlavnej ceste. Viac informácií vrátane videa nájdete v článku Medveď v Kostolnej na ulici. Šelma sa neskôr presunula do časti Malý Sliač pri Vígľaši a na pohyb medveďa upozorňovali v Detve aj ďalších častiach ako Nová Ves, Kamenná, Melišíkovci, Vilhanovci, Podkladie, Kostolná, Stavanisko, Skliarovo, tiež cintorín a amfiteáter.


Ďalšie hlásenie o pohybe šelmy pri obývaných oblastiach Detvy dostal Zásahový tím 22. júla, pohyb medveďa pri autobusovej stanici v Detve sa podarilo zachytiť obyvateľom v skorých ranných hodinách na video, v blízkosti obývaného územia mesta.

Primátor Detvy, Branislav Baran, sa obrátil na ministra životného prostredia Milana Chrenka so žiadosťou o povolenie regulovaného odstrelu medveďov, ktorých výskyt sa v okolí Poľany výrazne zvýšil. Správa Chránenej krajinnej oblasti Poľana dlhodobo upozorňuje na to, že u medveďov sa prejavuje zmena správania, približujú sa k ľudským obydliam, čo pre ne nie je charakteristické. Riaditeľka CHKO Vladimíra Fabriciusová zdôraznila, že na Poľane bola regulácia medveďa naposledy pred šiestimi rokmi a je potrebná zmena legislatívy, aby chránené druhy mohli byť riadené a regulované.

V polovici júla sme informovali o predbežných výsledkoch štúdie o početnosti medveďov na Slovensku, pričom minister životného prostredia vyhlásil, že medvede nepatria do intravilánov obcí a ak sa konkrétny jedinec opakovanie vracia, je potrebné pristúpiť k adresnej regulácii – medveďa, ktorý stratil plachosť, je potrebné vylúčiť z populácie (usmrtiť). Rozdielne čísla početnosti medveďa však uvádza Národné lesnícke centrum, podľa ktorých medveď zvýšil svoje územie od 42 % v porovnaní z rokom 2000.

Viac aktualít nájdete na našom blogu a tiež na mape medveďov, na ktorej nájdete lokality, kde najčastejšie upozorňovali na pohyb medveďa v blízkosti ľudí.