Medvedica s mláďatami v záhradkárskej osade pri Opatovej blízko Lučenca

Obyvateľov a návštevníkov tejto oblasti prekvapil pohyb medveďa v blízkej vzdialenosti od obývanej časti, kde sa v tom čase nachádzalo viacero rodín s deťmi. Incident sa podľa informácií odohral približne o 9:00 v pondelok 17. júla. Medvedicu videli spolu s dvoma mláďatami v záhradkárskej osade číslo 4 pri Opatovej, ktorá sa nachádza vedľa Lučenca. Podľa informácií obyvateľa oblasti sa medvedica priblížila na vzdialenosť necelých 6 metrov od chaty, kde ju stihla obyvateľka odfotiť na mobilný telefón a následne sa schovala v chate. Upozornenie uverejnil na sociálnej sieti obyvateľ oblasti.

Okrem spomínanej lokality videli medveďa pri Lučenci opakovane aj v oblasti mestských lesov a Vinice. V oblasti sú osadené informačné tabule upozorňujúce na výskyt medveďa. O situácii bol informovaný Zásahový tím juh, ktorý situáciu monitoruje – pohyb medveďa môžu občania nahlásiť na telefónnom čísle 0903 201 879 alebo na mestskú políciu na čísle 159. Už pri minulých prípadoch Správa CHKO Cerová vrchovina a Zásahový tím ŠOP zabezpečili inštaláciu fotopascí v uvedených lokalitách, aktuálne pokračujú s inštaláciou fotopascí aj v lokalite nad Opatovou.


O okolí Lučenca bol posledný mesiac zaznamenaný pohyb medveďa viac krát, 11. júla videli medvedicu s mladými pri obci Halič v bezprostrednej blízkosti zastavaného územia, za tabuľou obce pri kamennom moste smerom na Tomášovce. Obec Halič upozorňovala na medveďa aj 7. júla, kedy šelmu videli na priľahlých poliach a tiež na cyklochodníku pri Ľadove. Začiatkom júla vydalo upozornenie na zvýšený výskyt medveďa aj mesto Lučenec, medveďa videli v okrajovej časti intravilánu a extravilánu mesta, v oblastiach Mestských lesov Lučenec a v časti Vinica.

Viac aktuálnych správ o výskyte medveďa nájdete na našom blogu alebo na mape výskytu medveďa, ktorá vám poskytne lepší prehľad o lokalitách, kde na šelmu upozorňovali najčastejšie.