Medvedica s mladými v okolí obce Halič pri Lučenci

Obec Halič opakovane upozorňuje na pohyb medveďa v blízkosti obce, tentokrát bola videná medvedica s mladými aj v bezprostrednej blízkosti zastavaného územia, za tabuľou obce Halič pri kamennom moste smerom na Tomášovce. Obyvateľov, návštevníkov a cyklistov, ktorí využívajú okolité cyklotrasy žiadajú v tejto súvislosti o mimoriadnu obozretnosť. Upozornenie uverejnila obec na svojej stránke na sociálnej sieti v pondelok 10. júla večer.

Obec kontaktovala Zásahový tím Štátnej ochrany prírody so žiadosťou o bezodkladné riešenie tejto situácie, rovnako môžu urobiť aj obyvatelia – ak spozorujú medveďa v blízkosti obce, jeho pohyb môžu nahlásiť Zásahovému tímu Juh na telefónnom čísle +421 903 201 879.


3 hlásenia za posledný týždeň

Upozornenie na pohyb medveďa uverejnila obec Halič na svojej oficiálnej stránke aj v piatok 7. júla, šelmu vtedy videli v mestských lesoch, na priľahlých poliach a tiež na cyklochodníku pri Ľadove. Písali sme o tom v článku Upozornenie na pohyb medveďa v blízkosti obce Halič. Na zvýšený výskyt medveďa v okrajovej časti intravilánu a extravilánu upozorňovalo aj mesto Lučenec predošlý deň 7. júla. Pohyb medveďa pri Lučenci zaregistrovali v oblastiach Mestských lesov a v časti Vinica. Na spomínaných miestach zabezpečí Správa CHKO Cerova Vrchovina inštaláciu fotopascí.

Aktuality o medveďoch a hlásenia o ich pohybe v blízkostí obcí nájdete na našom blogu Medvede na Slovensku.