Medvedica s mladými vo Veľkej Lomnici, medzi ulicami Na Kopci a Pod Lesom

Obce Veľká Lomnica vydala upozornenie pre obyvateľov, návštevníkov a turistov pre prítomnosť medvedice s mláďatami medzi ulicami Na Kopci a Pod Lesom vo štvrtok 14. júna. Apeluje na zvýšenú opatrnosť najmä v severnej časti obce blízko lesa. Obec o tejto udalosti informovala verejnosť prostredníctvom sociálnych sietí. Súčasne sa apeluje na majiteľov psov, aby svojich domácich miláčikov nepúšťali na voľný pohyb v danej lokalite.

Ľudia, ktorí sa venujú turistike, cyklistike a prechádzkam v tejto oblasti by mali dbať na vyššiu opatrnosť a dať o sebe včas vedieť, či už rozhovorom v skupine alebo zvončekom na medvede. Obec tiež dáva do pozornosti odporúčania Štátnej ochrany prírody a zásahového tímu, ktoré pomôžu predchádzať nebezpečným stretnutiam s medveďom a v prípade potreby, vedieť, ako sa správať. Tieto odporúčania možno nájsť na webovej stránke zásahového tímu zasahovytim.sop­sr.sk.


Podobné upozornenie vydalo aj mesto Svit, kde medveďa videli v oblasti Baby, ktorá sa nachádza nad mostíkmi smerom na juh. Vedie tadiaľ náučný chodník Baba – prírodná rezervácia Baba, ktorá je obľúbenou lokalitou turistov aj miestnych. Len v pár kilometrov vzdialenej obci Spišské Bystré zas videli medveďa a obec rovnako žiada obyvateľov o zvýšenú opatrnosť. Pri obci sa nachádzajú viaceré turistické chodníky a Národný park Slovenský raj.