Pohyb medveďov pri sídlisku Západ v meste Zvolen

Medvede sa opäť pohybovali v ďalšom meste na Slovensku, upozornili na ne obyvatelia Zvolena, konkrétne na sídlisku Západ. Na ich pohyb v obývaných častiach mesta Zvolen upozornili obyvatelia v sobotu 16. septembra v nočných hodinách v lokalite blízko mestského parku Lanice – ide o oblasť, v ktorej sa nachádzajú viaceré obchodné reťazce a záhradkárska oblasť. Na ďalšie medvede v oblasti upozorňovali približne o druhej hodine ráno v nedeľu 17. septembra.

Na miesto bola privolaná štátna aj mestská polícia, o situácii bol informovaný tiež Zásahový tím Štátnej ochrany prírody – medvede sa im však nepodarilo nájsť. Podľa hlásení medvede prekročili Kováčovský potok v blízkosti rieky Hron, v záhradkárskej oblasti sú ovocné stromy, dreviny, kompost a tiež sa tam nachádzajú nezabezpečené kontajnery, ktoré môžu medvede lákať aj naďalej.


Podľa informácií Zásahového tímu láka medvede bližšie do mesta tiež výskyt možnej potravy po tom, čo poľnohospodári pokosili okolité kukuričné polia, ktoré poskytovali medveďom dostatok potravy a tiež možnosť úkrytu. „Medvede vydržia v kukurici aj dva mesiace, ak tam majú vodu, tak ani nevychádzajú z tohto poľa. Ak sa však kukurica pokosí, skončia sa im zlaté časy. Musia si hľadať úkrytové možnosti a takisto i potravinové zdroje,“ dodal šéf Zásahového tímu, Jaroslav Slašťan. Zásahový tím sa medvede pokúsi plašením vytlačiť z intravilánu mesta, ak sa to však nepodarí, bude potrebné zvážiť ďalšie možnosti, napr. ich imobilizáciu a premiestnenie do ich prirodzeného prostredia.

Na medvedicu spolu s mláďatami upozorňovali v oblasti záhradkárskej oblasti Stráže aj v polovici júla, skupina medveďov sa tiež pohybovala popri ceste neďaleko Zvolena. Ďalšie tri medvede sa podarilo zachytiť na video 6. augusta vodičovi neďaleko cesty R1, približne 200 metrov od známeho motorestu smerom do Bienskej doliny – kilometer od sídliska Západ. Oblasť je obľúbená medzi miestnymi, cyklistami a rodinami, v tejto lokalite sú už dlhšie osadené informačné tabule upozorňujúce na výskyt medveďa. Video medveďov nájdete v článku Tri medvede v Bienskej doline pri Zvolene.

Neďaleko sa nachádza zariadenie pre študijné potreby Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene – Zvernica Bieň. V tejto lokalite došlo 11. apríla k stretu medvedice s poľovným referentom, ktorý si pri dopĺňaní krmiva všimol medvedicu spolu s jej mláďaťom. Tá sa rozbehla jeho smerom, pričom poľovný referent na medvedicu vystrelil. Viac informácií o tomto prípade nájdete v článku Poľovník v sebaobrane vystrelil na medvedicu pri obci Kováčová.

Lepší prehľad o lokalitách vám poskytne naša mapa hlásení medveďa, na ktorej nájdete oblasti, v ktorých za rok 2023 upozorňovali na prítomnosť medveďa a tiež miesta, kde došlo k útokom a stretom. Aktuálne informácie z celého Slovenska nájdete v kategórii Medvede na Slovensku.