Koľko problémových medveďov bolo usmrtených v roku 2023?

Medveď hnedý patrí z pohľadu legislatívy na Slovensku a EÚ stále k chráneným druhom živočíchov s vysoko stanovenou spoločenskou hodnotou – je zakázané ho chytať, zraňovať a usmrtiť. Pred usmrtením problémového jedinca musia byť splnené viaceré podmienky a Zásahový tím sa primárne snaží využiť iné metódy, ako jedinca odohnať od ľudských obydlí a z blízkosti obcí. Používajú plašičky, plašenie svetlom, zvukom, pyrotechnikou, poplašnými výstrelmi alebo paintballovými strelami. Niektoré jedince však na tieto formy plašenia nereagujú popr. sa opakovane vracajú k intravilánom obcí, spôsobujú škody na hospodárstvach, ohrozujú zdravie a životy ľudí.

V týchto prípadoch poväčšine prichádza na rad krajné riešenie a to odstránenie problémového medveďa z populácie – v roku 2023 Zásahový tím a tiež poľovné združenia odstránili viacero jedincov, ktorých správanie bolo vyhodnotené ako rizikové. V tomčo článku sa pozrieme na známe prípady, v ktorých došlo k usmrteniu medveďa hnedého. Reálne čísla však budú vyššie, medvede uhynuli aj na cestách alebo pytliactvom, s týmito počtami sa v tomto článku však nebudeme zaoberať, informácie o zrážkach medveďov na cestách môžete nájsť na našom blogu.


Zastrelená medvedica v obci Kľačno

K prvému usmrteniu medveďa, ktorý opakovane spôsoboval škody na hospodárstvach a svojim správaním ohrozoval bezpečnosť obyvateľov, došlo v obci Kľačno, ktorá sa nachádza v okrese Prievidza. Zásahový tím ŠOP SR monitoroval pohyb tohto jedinca, zozbierané dáta svedčia o rýchlo postupujúcej strate plachosti a nízkej senzitivite na plašenie – všetky metódy boli neúspešné.

Nakoľko išlo o medveďa navyknutého na život v prírode, umiestnenie do odchovného zariadenia by nebolo možné. V spolupráci s Políciou SR došlo v pondelok 12. júna k zastreleniu medveďa v extraviláne obce Kľačno, v tomto prípade sa jednalo o 6 ročnú medvedicu s hmotnosťou do 100 kilogramov.

Zastrelená medvedica z Kľačna

Foto: Zásahový tím ŠOP SR

Prvý usmrtený medveď na cintoríne v Ružomberku

Na mestskom cintoríne v Ružomberku dochádzalo pravidelne k opakovanému vyčíňaniu medveďov a škody, ktoré boli na cintoríne spôsobené prv mesto a mestská polícia pripisovala vandalom. Neskôr však v areáli cintorína zaznamenali pohyb viacerých medveďov. Narátali viac ako 200 rozbitých svietnikov a škody na hrobových miestach. Počas hliadkovacej činnosti členovia zásahového tímu spozorovali medveďa približne v čase o 21:25 v zadnej časti cintorína, ktorého dva krát plašili akustickou formou za použitia plynovej pištole. V čase 23:20 na cintoríne v Ružomberku zaregistrovali ďalšie 3 jedince medveďa – medvedicu a dve mláďatá.

Na miesto bolo nainštalované odchytové zariadenie, prvého medveďa sa členom Zásahového tímu ŠOP SR podarilo odchytiť v stredu 14. júna v nočných hodinách – jednalo sa o štvorročného medvedieho samca s hmotnosťou 107 kilogramov. Medveďa usmrtil veterinár za asistencie polície a členov Zásahového tímu. Nakoľko sa po cintoríne pohybovalo viacero jedincov, pokračovalo sa odchytom ďalšieho medveďa.


Usmrtený medveď v Ružomberku

Foto: Facebook Polícia Žilinský kraj

Usmrtili druhého medveďa na cintoríne v Ružomberku

Ako sme spomínali v prvom prípade z Ružomberka, nakoľko sa na cintoríne pohybovalo viacero jedincov, odchytové zariadenie ostalo na cintoríne naďalej. Druhého medveďa sa členom Zásahového tímu podarilo odchytiť v utorok 27. júna v ranných hodinách, v tom čase o tom informovalo mesto Ružomberok spolu s plánmi na inštaláciu elektrického ohradníka, ktorý by mal zabrániť vstupu medveďov na cintorín.

Do odchytového zariadenia sa tentokrát dostal mladý medvedí samec vo veku približne 3 roky a s hmotnosťou 70 kilogramov. Rovnako ako v prvom prípade, medveď bol usmrtený za asistencie veterinárov. Zásahový tím naďalej pokračoval v monitoringu oblasti, k ďalšiemu usmrteniu medveďa na cintoríne už nedošlo.

Odchytený druhý medveď v Ružomberku

Foto: Mesto Ružomberok

V sebaobrane zastrelená medvedica pri Sučanoch

V tomto prípade sa nejednalo o plánované odstránenie problémového medveďa z populácie, k incidentu došlo neďaleko Sučian 15. júla, kde v sebaobrane strieľal muž, ktorý bol v tejto oblasti na prechádzke so svojim psom. Medvedica ich prekvapila v blízkom lese, muž sa ju snažil odohnať varovnými výstrelmi, čo nepomohlo. Medvedicu zastrelil po tom, čo sa rozbehla jeho smerom a smrteľná rana ju zastavila približne 1 meter od muža.

Jednalo sa o 18 ročnú medvedicu s hmotnosťou 110 kilogramov, mužovi za tento incident, aj keď šlo o sebaobranu, hrozili opletačky so zákonom za trestný čin porušovania ochrany rastlín a živočíchov – od čoho sa následným prešetrením situácie upustilo.

Zastrelená útočiaca medvedica pri Sučanoch
Odchytený druhý medveď v Ružomberku

Foto: Zásahový tím ŠOP SR / Ta3


Zastrelený medveď pri obci Necpaly neďaleko Martina

Zásahový tím dlhšie monitoroval medveďa, ktorý sa opakovane pohyboval v okolí, ale aj priamo po obci Necpaly v okrese Martin. Podľa obyvateľov trval problém niekoľko rokov, medveď navštevoval záhrady, kde spôsoboval škody, pohyboval sa v okolí obecného úradu, materskej školy a autobusovej zastávky. Šelma nereagovala na plašenie svetlom, zvukom a ani na poplašné výstrely.

Medveďa sa Zásahovému tímu ŠOP SR podarilo eliminovať v sobotu 15. júla, keď dorazili na miesto a šelma sa tu ešte nachádzala. Trojročná medvedica s hmotnosťou 53 kilogramov bola zastrelená.

Medvedicu v Necpaloch zastrelili ochranári

Foto: Zásahový tím

V Demänovskej Doline usmrtil problémového medveďa

Ochranári monitorovali pohyb jedinca v okolí obce Demänovská Dolina, ktorá sa nachádza na území Správy Národného parku Nízke Tatry. Medveď opakovane navštevoval intravilán obce a okolité oblasti s cieľom vyhľadávania potravy v komunálnom odpade, zvykol si na ľahko dostupnú potravu v blízkosti ľudí. Medveď v tomto prípade nereagoval na plašenie svetlom a ani zvukovými zariadeniami, jeho správanie bolo vyhodnotené ako rizikové s možnosťou ohrozenia zdravia a života ľudí.

K usmrteniu trojročného medvedieho samca s hmotnosťou 80 kilogramov došlo v stredu 2. augusta v skorých ranných hodinách pri obci za asistencie veterinárneho lekára, pozostatky boli následne odovzdané miestnemu poľovnému združeniu. V tomto prípade nebol možný presun medveďa do odchovného zariadenia, nakoľko išlo o jedinca navyknutého na voľný život v prírode, adaptácia na umelo vytvorené životné podmienky by podľa Zásahového tímu nebola možná.

Usmrtili medveďa v Kalinovci pri Očovej

V okolí Očovej sa pohybuje viacero medveďov, jeden z nich však opakovane navštevoval intravilán a obývané oblasti v blízkej časti Kalinovec. Odbor komunikácie a propagácie ŠOP SR uviedol, že jedinec sa v blízkosti ľudí pohyboval aj v denných hodinách, nereagoval na plašenie svetelnými a zvukovými zariadeniami, stratil plachosť a svojim správaním bezprostredne ohrozoval zdravie a bezpečnosť obyvateľov tejto lokality.

Ochranári sa z vyššie uvedeného dôvodu rozhodli pre elimináciu tohto jedinca, šelma bola usmrtená počas víkendu 9. septembra. V tomto prípade sa jednalo o trojročného medvedieho samca s hmotnosťou 80 kilogramov.


Prvý ochranný odstrel medveďa pri Sučanoch

Pri Sučanoch došlo 9. septembra k usmrteniu medveďa hnedého z dôvodu straty plachosti – medveď sa opakovane pohyboval v blízkosti záhrad a spôsoboval škody prevažne na hospodárskych zvieratách, ovocných stromoch a kríkoch. V tomto prípade išlo o prvý ochranný odstrel v roku 2023, ktorý nevykonali členovia Zásahového tímu, ale miestne poľovnícke združenie na základe dohody o spolupráci.

Synantropného jedinca monitorovali už od júna, odstrel 12 ročného medveďa s hmotnosťou 160 kilogramov vykonali členovia poľovníckeho združenia PZ Jarolím Sučany v lokalite Gazdovo – približne 3 kilometre za obcou.

Poľovníci zastrelili medveďa pri obci Liptovské Revúce

K ďalšiemu odstrelu medveďa, ktorý vykonali poľovníci, došlo pri obci Liptovské Revúce 18. októbra 2023. Medveď sa opakovane pohyboval v blízkosti, ale aj priamo po obci, po záhradách rodinných domoch a spôsobovala škody. Metódy averznej terapie neboli úspešné – medveď predstavoval reálne riziko a ohrozenie života pre obyvateľov obce. Zásahový tím tohto jedinca identifikoval na základe kamerových záznamov a fotografií.

Po dohode s ochranármi došlo k odstrelu medveďa členmi poľovného združenia Suchá Zelenô v skorých ranných hodinách, jednalo sa štvorročného medveďa.

Medveď na dvore v obci Liptovské Revúce
Medveď na dvore v obci Liptovské Revúce

Foto: ŠOP SR a Facebook Jana Šimová


Pri Ružomberku usmrtili zraneného medveďa

K eliminácii ďalšieho medveďa došlo v miestnej časti Biely Potok pri Ružomberku, tento krát sa nejednalo o usmrtenie jedinca z dôvodu straty plachosti, ale z dôvodu zranenia, ktoré mu spôsobila kolízia s motorovým vozidlom. Oznámenie o zrazenom medveďovi prijala polícia 2. novembra v ranných hodinách. Spolu so Zásahovým tímom ŠOP SR sa im zranenú šelmu podarilo dohľadať v blízkosti cesty, medvedica mala ochrnuté zadné laby. Trojročnú medvedicu s hmotnosťou 60 kilogramov zastrelili vzhľadom na rozsah spôsobených zranení.

Zastrelená medvedica pri Vlkolínci

Ochranári pristúpili k odstráneniu problémového jedinca, ktorý sa opakovane pohyboval v intraviláne mesta Ružomberok a tiež v priľahlých mestských častiach, rovnako aj po cintoríne v časti Vlkolínec. Šelma tiež prekvapila obyvateľku priamo na dvore rodinného domu. Jedinec nereagoval na plašenie, päť ročnú medvedicu s hmotnosťou 107 kilogramov zastrelili 3. novembra v ranných hodinách.

Viac informácií o medveďoch a aktuality na túto tému nájdete v článkoch kategórie Medvede na Slovensku, lepší prehľad o lokalitách vám poskytne naša pravidelne aktualizovaná mapa medveďov, na ktorej nájdete prehľadne usporiadané udalosti počas celého roka – upozornenia, útoky, incidenty. Stále platí, že pri pohybe a turistike v prírode, v oblastiach so zvýšeným výskytom medveďa, je potrebné dbať na svoju bezpečnosť a zvýšiť ostražitosť – najmä v ranných a večerných hodinách, pri zlej viditeľnosti alebo za dažďa. Do svojej výbavy môžete zaradiť aj sprej na medvede, ktorý je pri správnom použití považovaný za účinnú formu obrany – samozrejme, nejedná sa o 100% ochranu pred útokom. Všímajte si pobytové znaky medveďov, upozornite na svoju prítomnosť rozhovorom v skupine, pískaním alebo zvončekom na medvede.