Druhého medveďa z ružomberského cintorína odchytili a usmrtili

Zásahovému tímu Štátnej ochrany prírody sa 27. júna podarilo odchytiť ďalšieho z medveďov, ktorý vyčíňal a opakovane sa vracal na mestský cintorín v Ružomberku, kde spôsoboval škody. Do odchytového zariadenia sa ho podarilo odchytiť v ranných hodinách. V tomto prípade išlo o 3 ročného samca s hmotnosťou 70 kilogramov. Na sociálnej sieti o tom informovalo mesto Ružomberok.

Rovnako ako v prvom prípade, medveď bol za asistencie veterinárov usmrtený. Nakoľko sa na cintoríne pohybuje viacero jedincov, zásahový tím bude situáciu naďalej monitorovať. Primátor mesta Ružomberok uviedol, že na cintoríne je v pláne inštalácia elektrických ohradníkov.


Medvede tiež videli na cintorínoch v okolí Ružomberka, informovali sme o tom v článku Medvede na cintoríne vo Vlkolínci a Bielom potoku. Je pravdepodobné, že išlo o tých istých jedincov ako na mestskom cintoríne, preto by mohlo dôjsť k upokojeniu situácie.

Prvého medveďa chytili na cintoríne 14. júna

Prvého medveďa, ktorý vyčíňal na cintoríne v Ružomberku sa podarilo zásahovému tímu odchytiť v noci 14. júna do odchytového zariadenia. Následne bol za asistencie veterinárov usmrtený, keďže podľa ŠOP stratil plachosť a opakovane sa vracal na miesto aj napriek plašeniu zásahovým tímom. V tomto prípade išlo o 4 roky starého samca s hmotnosťou 107 kilogramov. O tomto prípade sme písali v článku Odchytili a usmrtili medveďa, ktorý vyčíňal na cintoríne v Ružomberku. Na cintoríne sa podľa informácií pohybujú aj ďalšie jedince, ktoré pravdepodobne čaká rovnaký osud.

Medvede na cintoríne opakovane spôsobujú škody na majetku, pričom počiatočne to mesto pripisovalo vandalom. Zásahový tím na mieste potvrdil prítomnosť medveďov na cintoríne, pri obhliadke tiež zazreli 4 jedince medveďa vrátane medvedice s mladými.

Prítomnosť medveďa hlásia aj okolité mestské časti, medveď na cintoríne vo Vlkolínci a časti Biely Potok tiež spôsobil škody, o čom informoval na sociálnej sieti miestny poslanec. ŠOP zaznamenala hlásený výskyt medveďov aj v mestskej časti Satelity a v záhradkárskej oblasti Janova.