Medveď v blízkosti záhrad v obci Stráňavy pri Žiline

Obec Stráňavy, ktorá leží približne 5 kilometrov od mesta Žilina upozorňuje na pohyb medveďa v katastrálnom území. Podľa informácií, ktoré uverejnila obec na svojej stránke na sociálnej sieti, zaznamenali pohyb medveďa v nedeľu 10. septembra, šelma sa pohybovala v blízkosti záhrad v dolnej časti obce v nočných hodinách. O pohybe medveďa bol informovaný Zásahový tím Štátnej ochrany prírody s cieľom riešenia situácie, rovnako tak môžu urobiť aj obyvatelia v prípade, ak zahliadnu medveďa v blízkosti obývaných častí obce. Zásahový tím s pôsobnosťou Západ môžu kontaktovať na telefónnom čísle 0910 658 615. Obec v tejto súvislosti žiada obyvateľov o zvýšenú ostražitosť.

Na pohyb medveďa v oblastiach okolo Žiliny upozorňovali posledné mesiace viaceré obce. V polovici augusta sa vodičovi podarilo na kameru zachytiť medveďa na ceste medzi Varínom a obcou Nezbudská Lúčka, na ceste tretej triedy III/2073 pri rodinných domoch. Nasledujúce dni sa medveď v Nezbudskej Lúčke objavil aj pri miestnom ihrisku a pri železničnej stanici v blízkosti cyklistov, ktorí práve prechádzali po ceste. Video z tejto udalosti nájdete v článku Medveď blízko cesty a cyklistov v Nezbudskej Lúčke.


Zásahový tím eviduje v oblasti Nezbudskej Lúčky a Varína niekoľko problémových medveďov a v prípade neúspechu s ich plašením bude podaná žiadosť o ich usmrtenie, ochranári o tom informovali ešte v auguste – do dnešného dňa však nedošlo k usmrteniu žiadneho jedinca v tejto oblasti.

Obec Stráňavy sa nachádza pár kilometrov od Višňového, kde v pondelok prvého mája došlo k útoku medveďa na dvoch ľudí, necelý kilometer od intravilánu obce. Približne 100 kilogramový medveď napadol lesníka a poľovníka, ktorí sa rozhodli vyraziť na lov do blízkeho lesa a vyrušili šelmu v hustom kroví. Poľovník na medveďa vystrelil, čo však nepomohlo a šelma sa obrátila proti nemu.

Lepší prehľad o lokalitách vám poskytne naša mapa hlásení medveďa, na ktorej nájdete oblasti, v ktorých za rok 2023 upozorňovali na prítomnosť medveďa a tiež miesta, kde došlo k útokom a stretom. Aktuálne informácie z celého Slovenska nájdete v kategórii Medvede na Slovensku.